24 april 2018 – De Zilverstad baart zilversmeden van vader op zoon

Uitnodiging

DINSDAG 24 april 2018: lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Dinsdags:  vooraf  ‘Aanschuifmaaltijd’ € 15,=

24 april organiseert de Historische Vereniging een lezing door Rene Kappers na 40 jaar genealogie.

De Zilverstad baart zilversmeden van vader op zoon. Zilversmidsfamilies in Schoonhoven.

 Ze zeggen altijd dat vroeger de goud- en zilversmeden van Schoonhoven allemaal met elkaar trouwden. En dat de opvolging steeds van vader op zoon ging. Het waren familiebedrijven. Ze kwamen uit Amsterdam of Frankrijk en zitten hier al eeuwen. Deze oral historyin de Zilverstad leidde tot nader onderzoek want dikwijls bleken deze statementsniet te kloppen. Aan de hand van nieuwe onderzoeksvragen geeft de lezing van Kappers een ander beeld van de geschiedenis van de zilversmids-families in de Zilverstad. Misschien is de belangrijkste ontdekking wel dat er eeuwenlang geen zilversmeden naar Schoonhoven kwamen maar dat de zilverstad zelf de zilversmeden opleidde. De Zilverstad baart zilversmeden.

 

Rene Kappers (1946) is oud-voorzitter van de HVS. Sinds 1976 doet hij genealogisch onderzoek dat sedert 1996 speciaal gericht is op Schoonhovense goud- en zilversmeden. Daarnaast onderzoekt hij de middeleeuwse stadsrechten van de Zilverstad.

Leden en belangstellenden zijn dinsdag 24 april van harte welkom om 20.00 uur bij BOVEN Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Vooraf kan bij Springer een ‘aanschuifmaaltijd’ worden genoten met spreker, bestuursleden en andere leden voor € 15,= per persoon.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven