22 februari 2010 – De Watertoren: voor één gulden te koop

Schoonhoven, 12 februari 2010

Uitnodiging

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 22 februari:

“De Watertoren: voor één gulden te koop”

Leen Ouweneel en Jan Verhoeven vertellen de geschiedenis van de restauratie van de Schoonhovensewatertoren. Nu onvoorstelbaar, maar het had niet veel gescheeld of 20 jaar geleden was het meest
bekende ‘landmark’ van Schoonhoven onder de slopershamer gevallen. Dank zij aankoop voor één gulden door de Stichting Behoud Watertoren van de Gemeente kon een restauratieprogramma worden
gestart. De geschiedenis van dit omvangrijke project wordt door beide oud-bestuurleden aan de hand van dia’s uit de doeken gedaan. Een korte film toont het bezoek van toenamlig minister van Cultuur
Hedy d’Ancona. Het bestuur van de Stichting Behoud Watertoren ontving o.m. voor dit restauratieproject de stadsprijs voor historisch werk en onderzoek, de Jan van Beaumontprijs 2008.

Leen Ouweneel (1942) was voorzitter van de Stichting Behoud Watertoren. Vandaag de dag houdt Leen zich bezig met uitgebreid historisch onderzoek naar de Schoonhovense vestingwerken. Hij
publiceert regelmatig daarover. Tevens is de heer Ouweneel eindredacteur van het kwartaaltijdschrift de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK.

Jan Verhoeven (1931) retaureerde vele roerende en onroerende goederen. Na zijn opleiding was hij vele jaren zelfstandig ondernemer. Het meubilair en betimmering van menig
directiekantoor werd door hem in die periode gemaakt. De laatste 10 jaar van zijn werkzaam leven was de heer Verhoeven restaurator bij Museum Prinsenhof in Delft met als specialiteit meubelen en houten objecten. Jan Verhoeven is Ereburger van Schoonhoven en ontving in
2005 de stadsprijs voor historisch werk en onderzoek, de Jan van Beaumontprijs.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 22 februari 2010 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet leden bedraagt 2 euro.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven