30 mei 2011 – De Vlistboezem en Boezemmolen nr.6

Schoonhoven, 19 mei 2011

De Historische Vereniging Schoonhoven houdt op maandag 30 mei haar jaarlijkse ledenvergadering die wordt gevolgd door een lezing met Leen Ouweneel als spreker met als onderwerp:

“De Vlistboezem en Boezemmolen nr.6”

Het riviertje De Vlist dient al eeuwenlang als afwatering naar de IJssel voor aangrenzende en verderweg gelegen polders. Poldermolens slaan het polderwater uit op de Vlist. De waterlozing van de Vlist op de IJssel werd in de 15e eeuw problematisch. De belanghebbenden besloten daarop in 1486 een tweede boezem aan te leggen: ‘De Hoge Boezem Achter Haastrecht’. Het water uit de Vlist werd door zeven boezemmolens in deze ‘Hoge Boezem’ uitgemalen. Van hieruit werd het water op de IJssel geloosd. Dit was een historisch unicum: 1486, de eerste twee-traps-bemaling van ons land.

Niet ieders belang werd met deze twee-traps-bemaling steeds op evenwichtige wijze gediend. In 1615 moest zelfs onze meest beroemde rechtsgeleerde Hugo de Groot, er aan te pas komen om een groot conflict te beslechten. Aan dit conflict en aan de arbitrage van De Groot danken wij uitgebreide schriftelijk vastgelegde kennis over de Vlistboezem, de betrokken polders, de Hoge Boezem achter Haastrecht en de molens.

Slechts Boezemmolen nr.6 bleef bewaard. De meeste streekbewoners kennen deze molen echter als ‘de stompe molen van Haastrecht’. Hij werd gebouwd in 1533, verbrandde twee maal en werd in 1914 ontdaan van wieken en kap. Dank zij recente initiatieven is deze molen nu weer ‘draaivaardig’ gerestaureerd. Een nieuw fietspad langs en door de Hoge Boezem maakte de gerestaureerde molen in 2011 ook weer in volle glorie voor een breed publiek toegankelijk.

Leen Ouweneel bestudeerde niet alleen de geschiedenis van de Vlist, de Hoge Boezem Achter Haastrecht en de arbitrage van Hugo de Groot, maar ook was hij sterkbetrokken bij de restauratie van de laatst overgebleven Boezemmolen nr. 6. Aansluitend op onze ledenvergadering vertelt hij graag en deskundig hierover.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 30 mei 2011 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 21.00 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven