27 september 2010 – De tijd van de stoombootdiensten

Schoonhoven, 17 september 2010
Persbericht

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhovenmaandag 27 september een lezing over stoombootdiensten op de Lek en andere grote rivieren. Dr. Aart Bijl deed hiernaar onderzoek en publiceerde vorig jaar een boek daarover.

“De tijd van de stoombootdiensten. De opkomst van het massavervoer, 1825-1950”

De stoommachine kwam in schepen in gebruik in de eerste helft van de negentiende eeuw. De traditionele zeil- en trekvaart kreeg een geduchte concurrent. De eerste stoombootondernemingen concentreerden zich op de grote rivieren en in het deltagebied. Geleidelijk verschenen ook stoomboten op de kleinere rivieren. Na 1850 nam het aantal stoombootdiensten in Nederland snel toe. Rond 1900 was er een zeer fijnmazig net van stoombootdiensten ontstaan. Vrijwel alle steden en plaatsen langs rivieren en kanalen waren op die manier met elkaar verbonden. Zo voer “Stoomboot Reederij Op De Lek” sinds 1857 dagelijks van Schoonhoven naar Rotterdam. Alle plaatsen aan weerszijden van de Lek werden daarbij aangedaan. Na 1866 werd de vaart verlengd vanaf Culemborg. De vaart van Schoonhoven naar Rotterdam duurde twee uur en een kwartier. Miljoenen mensen hebben in loop derjaren op deze wijze gereisd.

Met vele afbeeldingen zal een beeld worden geschetst van deze vrijwel vergeten vorm van vroeg massavervoer. Diverse stoombootondernemingen in het rivierengebied komen tijdens de lezing aan bod. Stoombootondernemingen als de Stoomboot Reederij op de Lek, de Nederlandsche Stoomboot Reederij, de Gorinchemsche Schroefstoombootonderneming en de rederij Concordia zullen hierbij de revue passeren.

De heer Aart Bijl (1948) is historicus, publicist en docent geschiedenis en maatschappijleer. Hij promoveerde in 1997 aan de Rijksuniversiteit Leiden op een onderzoek naar de waterstaatkundige en sociaal-economische ontwikkelingen in de westelijke Tielerwaard. Sinds 1986 verschenen vele historische publicaties van zijn hand.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 27 september 2010 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Einde bericht.
Nadere informatie Rene Kappers
m. 06 513 50909
e: rene.kappers@live.nl

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven