25 november 2014 – De stad, het zilver en de crisis

Uitnodiging

DINSDAG 25 november: lezingen zijn bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Dinsdags: vooraf ‘Aanschuifmaaltijd’ € 12,50

25 november organiseert de Historische Vereniging een lezing door dr Jaco Zuijderduijn,

“De stad, het zilver en de crisis”

Rond 1500 werd het graafschap Holland getroffen door een zware financiële crisis, die een verlammende uitwerking had op economie en samenleving. Steden en dorpen stonden op de rand van het faillissement, kooplieden konden niet langer rondreizen, en kleine investeerders konden fluiten naar hun geld.

Dr. Jaco Zuijderduijn legt uit hoe het zover kon komen en welke rol zilvergeld speelde in de aanloop naar de crisis. Daarnaast bespreekt hij de uitwerking van de financiële problematiek op een stadje zoals Schoonhoven. Welke gevolgen had de financiële crisis voor stadsbestuurders? Waarom zuchtten vooral kooplieden onder de stedelijke schuldenlast? En wie waren de kleine investeerders die getroffen werden? Hadden zij hun kapitaaltje bijeen gespaard, en zo ja, hoe deden zij dat, en met welk doel?

In de lezing wordt aangegeven hoe stadjes zoals Schoonhoven beïnvloed werden door de internationale landsheerlijke politiek, en hoe het lot van kooplieden en kleine investeerders verbonden was aan stedelijke schatkist.

Dr. Jaco Zuijderduijn (1976), studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij werkt daar momenteel als docent en onderzoeker.

Leden en belangstellenden zijn dinsdag 25 november van harte welkom om 20.00 uur bij BOVEN Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor leden is gratis. Niet-leden 4 euro.

muntjes

PS: om vast te noteren
– GEWIJZIGD !!!! Dinsdag 23 december, Edwin Ruis MA, ‘Tussen de duivel en de diepe blauwe zee. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog’.
– 27 januari 2015 Karel Hoogendoorn en Ad Verkaik, ‘Amilko, en het melkbussentransport in west Nederland.’
– 24 februari, Algemene Leden Vergadering; Rene Kappers, ‘Grenzen van de stad’ – 31 maart, Bart Ibelings, ‘Het Stadsboek van Schoonhoven’.
– 28 april, Sander Wassing MA, ‘Alva’s Raad van Beroerten in Schoonhoven.’

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven