26 maart 2007 – De militaire geschiedenis van de vesting Nieuwpoort

PERSBERICHT

Schoonhoven 16 maart 2007

In het kader van de serie lezingen die de Historische Vereniging Schoonhoven organiseert zal de heer G. den Hartog op maandag 26 maart a.s. een lezing houden over het onderwerp:

De militaire geschiedenis van de vesting Nieuwpoort

De heer Den Hartog, huisarts in ruste uit Nieuwpoort, zal een boeiende inleiding houden over de militaire geschiedenis en ontwikkeling van de vesting Nieuwpoort en het belang van die vesting in de Hollandse Waterlinie. De Hollandse Waterlinie; 330 jaar lang verdedigingslinie en ruggengraat van de Nederlandse defensie is nu een uniek cultureel erfgoed waar gelukkig steeds meer aandacht voor is.

De meest kwetsbare punten in de verdedigingslinie waren de zogenaamde accessen; de natuurlijke doorgangen als rivieren, dijken en wegen in een terrein. De Lek tussen Nieuwpoort en Schoonhoven vormt zo’n acces, het zogenaamde Lekacces. Door de bouw van versterkingen als batterijen, schansen of forten, kon de doorgang voor een vijand met geschut worden afgegrendeld.
In de middeleeuwen had Schoonhoven al een middeleeuwse stadsmuur terwijl Nieuwpoort waarschijnlijk geen stadsmuur van belang bezat. Het Rampjaar 1672 werd de aanleiding beide steden te versterken waardoor bijzonder interessante parallellen ontstonden. Zo werden een aantal werken (deels) gezamenlijk aanbesteed. Denk hierbij aan de bouw van de vestingwerken en de poorten.

De heer Den Hartog heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de militaire geschiedenis van Nieuwpoort en hij heeft gepubliceerd in De Stede Nieuwpoort 7. Zijn lezing zal u met een nieuwe blik naar de beide vestingsteden doen kijken.ansicht_nieuwpoort

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn 26 maart 2007 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis.

Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

Einde persbericht. Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven