29 november 2010 – De middeleeuwse economie van Schoonhoven tot het begin van ‘de Opstand’ in 1568

Schoonhoven, 18 november 2010

Uitnodiging

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 29 november een lezing over Schoonhoven in de late middeleeuwen. Bart Ibelings vertelt over:

“De middeleeuwse economie van Schoonhoven tot het begin van ‘de Opstand’ in 1568.”

Schoonhoven was in de late middeleeuwen niet alleen een marktstadje aan de Lek maar ook aan de waterwegen die toegang gaven tot de ontginningen van Krimpenerwaard en Lopikerwaard. Via de Vlist was tevens de IJssel bereikbaar en de Zevender leidde naar Utrecht. Schoonhoven vormde een
belangrijk logistiek knooppunt met een waag en hijskranen voor overslag en doorvoer van allerlei goederen. Scheepvaart en visserij waren in die tijd belangrijke economische sectoren in Schoonhoven
naast lakennijverheid, brouwerij en hennepverwerking. Drs. Bart Ibelings vertelt maandag 29 november over deze weinig bekende periode van het leven in Schoonhoven waarbij tevens de nieuwste inzichten aan de orde zullen komen.

Bart Ibelings (1960) is middeleeuws historicus, en deed onderzoek naar economische aspecten van laat-middeleeuws Holland, met name naar de stad-plattelandsrelaties. Het gebied rond Gouda heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij publiceerde regelmatig, onder meer in de HEK over de turfopslag langs de Lek, de conflicten tussen Gouda en Schoonhoven over de zuivelmarkt en de bijdrage van dorpen in de Krimpenerwaard aan het ‘diepen’ van de haven van Dordrecht. Onlangs ontdekte de heer Ibelings het Goudse ‘Hofstedengeldregister’ uit 1397 en schreef hierover samen met anderen een
interessant boek. Hofstedengeld is een middeleeuwse vorm van belasting op onroerend goed en vormt voor historici een bijzondere bron voor de reconstructie van de oudste ontwikkeling van historische binnensteden. Ter vergelijking verdiepte hij zich ook in de hofstedegelden van Schoonhoven.

De heer Ibelings studeerde in Amsterdam en werkte daarna bij het Planetarium in Amsterdam, bij de Universiteit van Amsterdam en bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Momenteel is hij freelancer en werkt onder meer mee aan de stadsgeschiedenis van Den Haag en van Gouda.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 29 november 2010 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven