18 december 2006 – De historie van de Stadssleutels

Persbericht
Schoonhoven 7-12 2006

De historie van de Stadssleutels

Janjaap Luijt, onderzoeker en publicist, houdt in het kader van de lezingenserie georganiseerd door de Historische Vereniging Schoonhoven, een lezing over de geschiedenis van en de gebruiken rond Stadssleutels.

Gedurende de middeleeuwen was het gebruikelijk aan de landsheer bij zijn bezoek aan een stad de stadssleutels over te dragen. Deze overhandiging verbeeldde de onderwerping van die stad aan de landsheer.
In de Noordelijke Nederlanden viel deze eer nog menigmaal te beurt aan Keizer Karel V, maar vanaf de zeventiende eeuw kwam dit gebruik in de Republiek der Verenigde Nederlanden niet meer voor. Belangrijkste reden was dat er geen soeverein meer bestond. Stadhouders en raadspensionarissen waren ‘slechts’ ambtenaren in dienst van de Staten Generaal. Alleen de Franse koning Lodewijk XIV mocht in het Rampjaar 1672 de Utrechtse stadssleutels in ontvangst nemen.
In deze periode betrof het in alle gevallen de overhandiging van de sleutels die daadwerkelijk werden gebruikt. De handeling was echter een louter symbolische daad dus de sleutels werden onmiddellijk na de ceremoniële overhandiging weer terug gegeven.

Aan het begin van de negentiende eeuw lieten veel Nederlandse steden fraaie stadssleutels vervaardigen voor ceremonieel gebruik Grondslag hiervoor waren de verschillende opeenvolgende staatsvormen die ons land kende. Van 1806 tot 1810 behoorde een groot deel van ons land tot het Koninkrijk Holland met koning Lodewijk Napoleon aan het hoofd. Van 1810 tot 1813 maakt het deel uit van het Franse Keizerrijk met keizer Napoleon Bonaparte aan het hoofd en in 1814 wordt het een koninkrijk onder het huis van Oranje.

De meeste ceremoniële stadssleutels zijn gemaakt voor de ontvangst van Lodewijk Napoleon. Soms werden dezelfde sleutels gebruikt bij de ontvangst van Napoleon Bonaparte maar soms werd voor elk bezoek een nieuwe sleutel gemaakt.
Luijt zal onder andere ingaan op de symboliek, de vorm en de geschiedenis maar bovenal zal hij een groot aantal anekdotes vertellen die aan deze sleutels kleeft.

Janjaap Luijt is professioneel archiefonderzoeker, publicist en hoofdredacteur van het numismatische tijdschrift De Beeldenaar. Voor bedrijven, juristen en particulieren bezoekt hij archiefdiensten. Een van zijn specialismen is het onderzoek naar het Nederlandse goud- en zilversmidsambacht sinds de middeleeuwen. Dit resulteerde in verschillende publicaties, waaronder Het Zilverlexicon voor Nederland en België. Op dit moment werkt hij aan een belangwekkend onderzoek naar de keuring van goud- en zilverwerk in het Koninkrijk Holland, waarmee hij opnieuw een standaardwerk zal afleveren.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn van harte welkom op 18 december 2006 om 20.00 uur in het Nederlands Goud-, Zilver- en klokkenmuseum, Kazerneplein 4 te Schoonhoven.
Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

EINDE PERSBERICHT.
Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven