27 maart 2006 – De eeuwenoude stadsrechten van Schoonhoven

Persbericht

Schoonhoven 16 maart 2006

De eeuwenoude stadsrechten van Schoonhoven

Maandag 27 maart a.s. zal de heer Joost Cox, auteur van het recent uitgegeven nieuwe standaardwerk ‘Repertorium Stadsrechten in Nederland’, een lezing over stadsrechten in Nederland verzorgen. Hij zal ingaan op de vraag wat stadsrechten zijn en de ontwikkeling van stadsrechten nader belichten.

Het fenomeen stadsrechten is ontstaan in de middeleeuwen. In Nederland zijn de meeste stadsrechten in de 13e en 14e eeuw verleend maar tot zelfs na de Franse revolutie is er nog sprake van ‘verheffing’ tot stad. De laatste stad welke die eer te beurt viel was Delftshaven in 1825. De Gemeentewet van 1851 maakte een eind aan het onderscheid tussen steden en dorpen. Vanaf dat moment is er officieel alleen nog sprake van ‘gemeenten’.

Schoonhoven was de 10e stemhebbende stad in de Staten van Holland. Niemand twijfelt er dus aan dat Schoonhoven een stad is. Tot voor kort was het echter onduidelijk wanneer Schoonhoven stadsrechten heeft gekregen. Bij de viering van Schoonhoven 700 in 1981 was dit ook nog niet bekend. Er werd toen gevierd dat het grondgebied van de huidige stad Schoonhoven in 1281 onder één heer verenigd werd. De viering van Schoonhoven 725 borduurt hierop voort.

Recent onderzoek van de heren Mentink en Kappers heeft aangetoond dat het oudste, schriftelijk, aan ons overgeleverde stadsrecht in 1280 werd gegeven door de Hollandse graaf Floris de Vijfde. Ook werden door hen schriftelijke bewijzen van nog eerder gegeven stadsrechten gevonden. In het tweede deel van de avond zal hiervan uitgebreid verslag gedaan worden. In het meest recente nummer van HEK, de Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, is een publicatie over deze problematiek verschenen.

Tijdens de avond van 27 maart zal een boekje ten doop gehouden worden, geheel gewijd aan de stadsrechten van Schoonhoven in de periode van 1280 tot 1401. In dat laatste jaar bevestigde hertog Albrecht van Beieren de eerder gegeven stadsrechten aan Schoonhoven en legde hij definitief de Hollandse grafelijke tol in deze stad.

De heer Cox, gemeentesecretaris van Alkmaar, studeerde bestuurswetenschappen en rechten in Leiden. Hij heeft zich de afgelopen jaren verdiept in stadsrechten en werkt op dit moment aan zijn proefschrift over vergelijkend onderzoek naar stadsrechtverleningen in de Nederlanden. De heren Mentink en Kappers zijn bestuursleden van de Historische Vereniging Schoonhoven, onder wiens auspiciën de lezing valt.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op maandag 27 maart a.s. om 20.00 uur in Hotel Restaurant Belvédère aan de Lekdijk te Schoonhoven. Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

EINDE PERSBERICHT

Inlichtingen: René Kappers 06 51350909

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven