“Collectie van de Kop: Een vergeten verleden weerspiegelt in een bescheiden talent”

UITNODIGING

DINSDAG 27 oktober: lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan’het Springerpark’ van Schoonhoven. Vooraf : een ‘Aanschuifmaaltijd’ voor € 13,50 !

27 oktober organiseert de Historische Vereniging een presentatie door Hans Fokker:

“Collectie van de Kop: Een vergeten verledenweerspiegelt in een bescheiden talent”

Hoe leg je uit dat het verleden nooit sterft, dat hetgeen mensen achterlaten in beeld en verhaalvoor ons nog steeds zo mooi en ontroerend kan zijn?

De jongens Van der Kop werden aan het begin van de twintigste eeuw in Schoonhoven geboren,in het Huis met het Gouden Hoofd. Kunst in de vorm van tekenen en muziek maken beheerste hun leven. En één van hen bereikte in 1931 de hoogste onderscheiding voor teken- en schildertalent; de door Napoleon ingestelde Prix de Rome, een prestigieuze prijs die nog steeds bestaat.

Schoonhoven kreeg een beroemde stadgenoot, die even snel weer vergeten werd. Want wanneer je bescheiden aangelegd bent, multi-getalenteerd door het leven gaat, de maatschappelijke problematiek van de jaren dertig als een loden last op je schouders meedraagt, je worstelt met je seksuele geaardheid en het verleden van je familie, dan wordt het leven soms te zwaar.

gebr-kopHans Fokker kwam in 2011 in aanraking met de vergeten collectie tekeningen en schilderijen, en maakte de collectie voor iedereen toegankelijk via het internet. Om deze verdienste werd hem onlangs de Jan van Beaumontprijs 2015 uitgereikt. Met zijn bevlogen verhaal wist hij op de avond van de uitreiking zijn gasten te boeien en enthousiast te maken voor de collectie en hetongelooflijke verhaal daarachter.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn dinsdag 27 oktober van harte welkom om 20.00 uur bij BOVEN Brasserie Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. We zien u graag!

24 november: ‘Heerens en andere zilversmeden in Schoonhoven’
22 december: ‘De kaarten van Jacob van Deventer en historische verenigingen’
Nieuwe cursus Schoonhovologie van start medio januari 2016 !!

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven