28 november 2011 – Cock van Holten: de Identiteit van Schoonhoven in beeld

Schoonhoven, 18 november 2011

Persbericht

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 28 november een lezing door Cock van Holten. Van Holten, kenner van oud-Schoonhoven,
vertelt met dia’s op zijn bekende wijze over het wel en wee van het oude Schoonhoven en haar bewoners. De lezing is tevens bedoeld als actie voor het werven van nieuwe leden. Nieuwe-ledenvoordeel
deze avond 6 euro!

“Cock van Holten: de Identiteit van Schoonhoven in beeld”

De ‘Collectie Cock van Holten’ van oude ansichtkaarten en foto’s van oud-Schoonhoven is inmiddels wereldberoemd; althans in Schoonhoven. De amusante en boeiende vertelkunst van Cock eveneens.
De Historische Vereniging maakt hiervan dan ook dankbaar gebruik om haar leden weer een heel plezierige en informatieve avond te bezorgen en tevens nieuwe leden te werven.

Cock van Holten is kenner van oud-Schoonhoven. Hij bracht een grote collectie foto’s en ansichtkaarten van de stad bij elkaar. Hij beschreef daarbij de personen en gebeurtenissen die
waren afgebeeld. Het geheel is het belangrijkste tijdsdocument over Schoonhoven in de 20e eeuw geworden. Van Holten ontving voor zijn werk in 2000 als eerste de Jan van
Beaumontprijs, de stadsprijs voor historisch werk en onderzoek. In 2009 werd zijn gehele collectie aangekocht door de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven. De collectie
wordt gedigitaliseerd en is binnenkort digitaal beschikbaar.

De Historische Vereniging zet zich in voor het behoud van de identiteit van de stad. Die identiteit spreekt niet alleen uit nog bestaande gebouwen en straten maar juist uit de oude beelden van stad en
bewoners. De inzet van de Vereniging legt meer gewicht in de schaal, wanneer dat nodig is, met meer leden. Daarom worden niet-leden ter gelegenheid van deze avond van harte uitgenodigd om voordelig
lid te worden. Het lidmaatschap voor heel 2012 bedraagt vanavond slechts 10 euro. Nieuwe leden krijgen dus 4 euro korting op de normale avondtoegang plus 2 euro korting op de normale contributie
van 2012. Samen 6 euro voordeel en alvast één interessante avond ‘in the pocket’ terwijl de lezingavond in december dan ook voor hen gratis toegankelijk is.

Einde persbericht.
Nadere informatie: René Kappers
m: 06 513 509 09

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven