Bericht van het bestuur

Uit het bestuur

In de bestuursvergadering van 9 oktober waren geen grote, problematische onderwerpen aan de orde. We evalueerden de Open Monumentendag en brainstormden over het onderwerp van de Open Monumentendag van komend jaar (routes, netwerken en verbindingen), bespraken de financiën (alles binnen de begroting), de lezingen (in het voorjaar een mooie over wijnbouw rond het kasteel van Jan van Beau-mont), de werkplaatsen en Schoonhovologie (zie de mededelingen eerder in deze nieuwsbrief) en de voortgang van de volgende Scoenhove. Aan de orde waren ook twee problemen waar de gemeente een rol heeft: de bescherming van het archeologische monument onder de kersenboomgaard bij De Hem (we zullen een brief schrijven) en bij de voorgestelde aanpassingen in het bestemmingsplan binnenstad (we overwegen bezwaar te maken). 


 Uit het Bestuur

In de bestuursvergadering hebben we nagepraat over de ledenverga-dering van 30 maart jl. Op de ledenvergadering was een 30-tal leden aanwezig en is er geanimeerd over een aantal onderwerpen gespro-ken. Een van de punten was de samenstelling van het bestuur. Aan het eind van het jaar loopt de derde en voorlopig laatste termijn van de voorzitter af. De statuten beperken de zittingstermijn van bestuursle-den tot drie termijnen en alhoewel Jeroen Patijn best nog langer in het bestuur zou willen blijven, was er niet veel animo voor om de statuten voor deze situatie aan te passen. We doen dus een beroep op de le-den om rond te kijken naar een nieuw bestuurslid die de rol van voor-zitter op zich zou kunnen nemen. We zouden graag in het najaar een kennismakingsgesprek voeren, dus wacht niet te lang! 

Verder spraken we in de vergadering over het vervolg op de cursus Schoonhovologie. We willen die meer richten op actief onderzoeken, cultuurhistorisch onderzoek en ook genealogisch onderzoek en woningon-derzoek. In een volgende nieuwsbrief komen we met concrete plannen voor dit najaar. 

Peter van der Zwaal 

secretaris, 18 april 2023 

———————-

Uit het Bestuur

In onze januarivergadering kwam een aantal onderwerpen aan de orde. Een kleine greep.

  • –  De schilderijencollectie Van der Kop is opgeslagen in een professio-nele kunstopslag, dat is op den duur te kostbaar en we bespraken oplossingen. Ondertussen hebben we via-via de beschikking gekre- gen over een goede droge kelderruimte in een bedrijfspand. Daar kunnen ook de spullen van de archeologische werkgroep opgesla- gen worden. Wij zijn er erg blij mee.
  • –  We bespraken de volgende Scoenhove met als thema ‘op de vlucht – op zoek naar beter’. Er moest namelijk nog een onderwerp

(met schrijver!) gevonden worden, dat is gelukt en eind deze maand verwacht ik weer alle stukken binnen te hebben. Lucy Beker is met de eindredactie bezig en Leo de Kluijver zal Scoenhove weer vormgeven.
Vast een tipje van de sluier: er komt een artikel over de Hongaarse familie Kovacsevics die na de Eerste Wereldoorlog naar Schoonhoven kwam en zich hier vestigde. Het is een mooi verhaal geworden, dat in de loop van april bij de leden op de mat zal vallen.

  • –  We bespraken de opzet van het jaarverslag. Het verslag moet in maart beschikbaar zijn op de leden- vergadering.
  • –  En we bespraken de eerste ideeën over de Open Monumentendag. Het Europese thema van 2023 is levend erfgoed. De Nederlandse organisatoren hebben dat vertaald naar ‘als monumenten konden praten’. Het was slechts een eerste verkenning, ik kan dus nog geen concrete plannen vertellen.
  • –  Wethouder Pannekoek heeft cultuur in zijn portefeuille en wil kennismaken met de historische ver- enigingen in de gemeente. Eind maart zal het gesprek plaatsvinden.Peter van der Zwaal secretaris, 16 februari 2023
Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven