17 december 2007 – Arcadia. Schoonhoven in 18e eeuwse dichtvorm

Persbericht
Schoonhoven 6 december 2007

‘Arcadia’. Schoonhoven in 18e eeuwse dichtvorm.

Evelien Stuurman, Jan Verhoeven en Leen Ouweneel verzorgen op maandag 17 december de lezing van de Historische Vereniging. De lezing met dia’s en heet “Schoonhovense Arcadia of Morgen wandeling door Schoonhoven”. De avond wordt gehouden in Het Bastion en begint om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. De toegang is gratis, ook voor niet-leden van de Historische Vereniging.

‘Arcadia’, de tot nu toe onbekende wandeling in dichtvorm uit 1778 werd een jaar geleden in het archief ontdekt door Leen Ouweneel. De wandeling voert de lezer langs de verdedigingswallen van Schoonhoven en langs markante gebouwen en plekken in de binnenstad. Naast bekende gegevens bevat de tekst tot nu toe onbekende details die nieuwe inkijkjes geven in de Schoonhovense geschiedenis.

Een weinig bekende militaire kaart van Schoonhoven uit 1772 vormt de illustratieve plattegrond voor de ‘Morgen-wandeling’. Reproducties van die kaart zijn speciaal voor de avond gemaakt en zijn op die avond ook verkrijgbaar.

Het gedicht wordt voorgedragen door Evelien Stuurman. Leen Ouweneel geeft de nodige toelichting bij de Schoonhovense bezienswaardigheden uit het gedicht. Hij doet dit aan de hand van fotomateriaal dat speciaal werd samengesteld door Jan Verhoeven.

U bent van harte welkom, ook niet-leden, op maandag 17 december 2007 om 20.00 uur in Het Bastion te Schoonhoven. Zaal open 19.30 uur.
Zie ook www.historischeverenigingschoonhoven.nl

EINDE PERSBERICHT.
Inlichtingen: René Kappers 06 513 509 09

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven