25 oktober 2010 – Altijd is Kortjakje ziek: 250 Jaar boekjes vol zilverwerk

Schoonhoven, 19 oktober 2010

Uitnodiging

In het kader van de maandelijkse lezingen organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven maandag 25 oktober een lezing over boeken met zilveren en gouden boekbeslag. Bernard van Noordwijk verzamelde ze vijftig jaar, deed onderzoek, publiceerde erover en maakte een aantal tentoonstellingen over boeken met boekbeslag.

“Altijd is Kortjakje ziek: 250 Jaar boekjes vol zilverwerk”

Kerkboekjes met zilveren en gouden sloten en beslag behoren niet meer tot de uitrusting van elke kerkganger ‘in goeden doen’ zoals wel in het verleden. Het onderwerp ‘boekzilver’ heeft echter in ons land een lange en interessante geschiedenis. Door de verzameling en studie van Bernard van
Noordwijk is daarover de laatste tijd meer bekend geworden. Vanaf de boeken op het altaar uit de vroege middeleeuwen loopt de ‘populaire’ ontwikkeling van begin 17e eeuw tot eind 19e eeuw. Het
feitelijk gebruik bij de kerkgang strekt zich in sommige streken uit tot op de dag van vandaag; zeker ook in Schoonhoven.

Boekzilver kent allerlei varianten die typerend zijn voor een bepaalde streek of plaats. Niet alleen protestantse kerkboekjes werden met beslag uitgereust, maar ook boeken van katholieken en Joden. Systematische inventarisatie in collecties van het Bijbels Museum, het Joods Historisch Museum, de
bibliotheek van de Vrije Universiteit en van de Koninklijke Bibliotheek heeft de laatste jaren geleid tot een nieuw en beter inzicht in het fenomeen ‘boekbeslag’. De verzameling die het echtpaar Van Noordwijk aanlegde heeft aanzienlijk bijgedragen tot de vermeerdering van de kennis omtrent dit
fenomeen. De ‘Collectie Van Noordwijk’ is inmiddels ondergebracht in een stichting waarin de Vrije Universiteit en het Bijbels Museum participeren en de collectie voor het nageslacht bewaard blijft.

De heer Bernard van Noordwijk (1934) werkte tot zijn pensionering in de branche van bedrijfsorganisatie. Als planningsexpert onderhield hij contacten over de hele wereld.

Toen zijn echtgenote in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een armband kreeg van haar tante, wekte dit belangstelling door het zilveren bijbelslot dat hierin was verwerkt en uit 1796 stamde. Feitelijk was dit een oneigenlijk gebruik; het slot hoorde op een kerkboek. Achteraf bleek die conclusie het begin van een passie.

Leden zowel als niet-leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn maandag 25 oktober 2010 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor niet-leden voor de lezing bedraagt 2 euro.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven