Zilverstad

Waarom is Schoonhoven de ‘Nationale Zilverstad’ en hoe is ze dat geworden?

Er zit immers geen zilver in de grond zoals in Kutna Hora in Bohemen, noch is er een vorstelijk monopolie gegeven zoals in Pforzheim in Baden-Württemberg. En toch is Schoonhoven zilverstad geworden en gebleven.
De bakermat lijkt wel duidelijk. Die ligt in het 14e eeuwse luisterrijke Schoonhovense hof van de jongere tak van het Henegouws-Hollandse gravenhuis: Jan van Beaumont, Jan van Blois, Guy van Blois en hun entourage en de vele vermogende kloosters als opdrachtgevers voor kunstenaars, waaronder goud- en zilversmeden.
Ook de ontwikkeling van de goud- en zilversmeden is in beeld gebracht: vijf of meer in de 14e en 15e eeuw. En tien omstreeks 1600; gevolgd door totaal 56, 150, 379 en 501 in de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Samen zo’n 1000 mannen en, niet te vergeten, vrouwen als opvolgende weduwen. En de ‘canon’ van de Zilverstad valt intussen te vangen in twintig markante jaartallen. Desondanks blijven er veel vragen over.

De werkgroep Zilverstad van de HVS publiceert onregelmatig over zilversmeden zoals in zilvercahier 9 over het geslacht Van Geelen, organiseert de meestertekens in het straatbeeld en vult de Schoonhoven-app.

CONTACTPERSOON
René Kappers, E rene.kappers@live.nl

René Kappers heeft nog volop ideeën voor verder onderzoek.
Lees dat in ’10 projecten’ »

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven