Werkgroepen

De vereniging kent een aantal werkgroepen. Werkgroepen verzorgen specifieke activiteiten, zij verrichten bijvoorbeeld onderzoek of organiseren een evenement.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

  • Historisch Groen
  • Schoonhovologie
  • Open Monumentendag
  • Archeologie
  • Scoenhove
  • Zilverstad
  • Redactie website
  • Webmaster

De Werkgroep Historisch Groen zet zich in voor behoud, renovatie en hergebruik van historische groen-elementen in Schoonhoven.

Contactpersoon is Odile Jaspar, ruudodile@gmail.com

Meer informatie over de activiteiten treft u op deze pagina »

De Werkgroep Schoonhovologie organiseert sinds 2011 een unieke cursus over de rijke cultuurhistorie van Schoonhoven. In de cursus wordt een overzicht geboden van de geschiedenis van het begin van de bewoning in de 13e eeuw tot in de huidige tijd.

Contact:

Heeft u vragen, stuur deze dan aan: schoonhovologie@historischeverenigingschoonhoven.nl
Meer informatie over de activiteiten treft u op deze pagina »

De werkgroep Open Monumentendag organiseert jaarlijks de Open Monumentendag in Schoonhoven, die past in een jaarlijks wisselend landelijk thema.

Voor meer informatie over de landelijke Open Monumentendag: www.openmonumentendag.nl

De Open Monumentendag vindt jaarlijks plaats op de tweede zaterdag van september.
De werkgroep Open Monumentendag organiseert jaarlijks de Open Monumentendag.

Contactpersoon is Marco Oudshoorn (06-30652240), openmonumentendag@historischeverenigingschoonhoven.nl of omd@historischevernigingschoonhoven.nl

Meer informatie over de activiteiten treft u op deze pagina »
De werkgroep Archeologie heeft in het verleden opgravingen gedaan en is nog bezig met de uitwerking daarvan. De leden houden ook in de gaten of er bodemverstorende activiteiten zijn op plekken waar archeologische vondsten verwacht kunnen worden.

Contactpersoon Ben Peltenburg,
archeologie@historischeverenigingschoonhoven.nl
Meer informatie over de activiteiten treft u op deze pagina »

Contactpersoon:
Leo de Kluijver en Peter van der Zwaal

E-mailadres:
info@historischeverenigingschoonhoven.nl

Schoonhoven is ‘zilverstad’ en de werkgroep zilverstad onderzoekt hoe dat ontstaan is, welke personen daar aan hebben bijgedragen etc. Zij publiceren over hun bevindingen.

Contactpersoon Rene Kappers, rene.kappers@live.nl
Meer informatie over de activiteiten treft u op deze pagina »

Contactpersoon:
Til van Tilburg

E-mailadres:
redactie@historischeverenigingschoonhoven.nl

Contactpersoon:
Ger van de Lagemaat

E-mailadres:
webmaster@historischeverenigingschoonhoven.nl

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven