Restauratie Plaquette

Regelmatig reikt de Historische Vereniging Schoonhoven een onderscheiding uit voor geslaagd behoud en/of restauratiewerk: de Restauratie Plaquette van de stad Schoonhoven.

Met de plaquette wil de vereniging diegenen bedanken, eren en onderscheiden die hebben bijgedragen aan de instandhouding van het object, een voorbeeld stellen en ook anderen stimuleren tot navolging. Onder een bijdrage wordt alles verstaan dat heeft bijgedragen aan het historische project, zoals onderzoek, publicaties, actie voeren tot behoud en restauratie, het ontwerp van een plan tot behoud en de uitvoering.

De onderscheiding wordt volgens een vaststaand reglement toegekend voor gebouwen en andere objecten (waaronder bruggen, overkluizingen, nutsvoorzieningen, parkachtig groen, etc.), en ook aan historische zaken zoals schepen die in Schoonhoven geregistreerd staan.

De Historische Vereniging heeft de Restauratie Plaquette van de stad Schoonhoven in de afgelopen jaren toegekend aan:
– 2011: Historische Zilverwerkplaatsen, adres: Havenstraat 47-A
– 2008: Schreuderhuis (directiewoning voormalige Hasco-verffabriek), adres: Wal 12 *
– 2006: Zilversmidswerkplaats met Woonhuis, adres: Oude Haven 28-30 *
– Schoonhovense Watertoren
– Havenkazerne (thans in gebruik als Nederlands Zilvermuseum)
– Visbrug

* In 2006 en 2008 bestond de commissie Restauratie Plaquette uit Bert van den Boogert (architect), Onno Trim (architect), Jan van Ipenburg (beeldhouwer-restaurator), Gita Straver (bestuurslid historische vereniging)

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven