Monumenten

MONUMENTEN IN BESCHERMD STADSGEZICHT

De historische kern van Schoonhoven is beschermd stadsgezicht, in de stad zijn 146 rijksmonumenten en 92 gemeentelijke monumenten. Al deze gebouwen maken Schoonhoven tot een bijzondere stadskern waar veel mensen graag komen.

Een deel van de historische plekken wordt door modernisering bedreigd. Vaak gaat het om aanpassingen die voor de direct betrokkene veel gemak opleveren, maar die het beeld van het pand of een gevelwand als geheel aantasten. De Historische Vereniging wil de cultuurhistorische identiteit versterken en verzet zich tegen aantasting van monumenten en monument-waardige of beeldbepalende panden en structuren. Tegelijkertijd is duidelijk dat Schoonhoven een levende stad is en dat aanpassingen op sommige punten onvermijdelijk zijn.

Het bestuur van de HVS is daarom hierover in gesprek met de gemeente en met particulieren, vanuit de wens dat ook over 100 jaar mensen met plezier in Schoonhoven wonen, werken en recreëren.

Naast de historische monumenten zijn er karakteristieke gebouwen uit de 2e helft van de 20e eeuw die een hoge cultuurhistorische waarde hebben. Het zijn bouwwerken die niet schilderachtig zijn, of van een grote schoonheid maar wel karakteristiek voor de bouw in een bepaalde periode. De HVS probeert ook de aandacht op deze plekken te richten.

Contactpersoon is Jeroen Patijn, voorzitter@historischeverenigingschoonhoven.nl

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven