Historisch Groen

De Werkgroep Historisch Groen zet zich in voor behoud, renovatie en hergebruik van historische groen-elementen en structuren in Schoonhoven.

Goede voorbeelden zijn de acties die de werkgroep heeft gevoerd voor het Schoonhovense Springerpark, één van de zeer weinige overgebleven stadspark ontwerpen van de beroemde landschapsarchitect Leonard Springer. Met als resultaat een grootscheepse restauratie van dit bijzondere Rijksmonument.

Ook bijzondere bomen en boompartijen staan op de agenda. Zoals de 200 jaar oude platanen bij Belvedère, één van de markantste riviergezichten van Nederland. Of de algemene begraafplaats met eeuwenoude bomen van rond 1850. Maar ook het viertal Oranjebomen geplant ter herinnering aan de inhuldigingen van ons vorstenhuis zoals de Wilhelminaboom (1898 – Kruispoortstraat), de Beatrixboom (1988 – Oude Haven), de Willem Alexanderboom (2013 – hoek Groene Singel/Julianastraat) en de Julianaboom (1948 – Doelenplein), waarvan door inzet van de werkgroep het smeedijzeren sierhek bij de herbestrating van het Doelenplein in 2010 werd vernieuwd.

Bijzonder zijn de zeldzame muurplanten die in de kademuren van de Haven en Oude Haven groeien. Ook andere oude muren in de stad zijn dikwijls begroeid met deze zeldzame gewassen. Ook werd onderzoek gedaan naar de oude stadstuinen met theehuizen langs de randen van de Oude Singel en de daarbij horende ‘stinzenplanten’.

Contactpersoon is Odile Jaspar, ruudodile@gmail.com

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven