Aan de leden van de Historische Vereniging Schoonhoven

Aan de leden van de Historische Vereniging Schoonhoven

18 november 2019
Beste leden

Het afgelopen halfjaar hoor ik veel ontevredenheid bij de leden en zie ik veel ontevreden berichten in en op de (sociale) media over het gemeentelijk beleid ten opzichte van het cultuurhistorisch erfgoed in Schoonhoven. Laat ik voorop stellen dat ik de ongenuanceerde meningen die ik lees op sociale media vaak begrijp, maar niet altijd deel. Ik vind wel dat we elkaar met respect moeten blijven bejegenen.

Gesprek in het bestuur

Het bestuur spreekt hier natuurlijk vaak over. Ook binnen het bestuur worden wij met regelmaat verrast door de onhandige, of zelfs ondeskundige handelswijze van gemeentebestuur en ambtenaren. En voor erfgoed geldt dat het, als het eenmaal verloren is, niet meer hersteld kan worden. Soms zoeken wij de media op om de aandacht te krijgen, maar  dan is het onheil vaak al geschied. Denk bijvoorbeeld aan de sloop van de brug bij de Veerpoort, het verdwenen hek van de Wilhelminaboom en de schade aan de collectie Van der Kop.

Vaak spreken we over dat soort onderwerpen in bij commissie- en/of raadsvergaderingen, maar we hebben niet altijd het gevoel dat we ook echt gehóórd worden.

In dialoog

We hebben een periode het gesprek gemeden omdat het te weinig opleverde, maar in het  afgelopen jaar hebben wij onze koers ten aanzien van de dossiers met de gemeente wat gewijzigd. Zeer frequent zijn we met ambtenaren, wethouders en andere belangengroepen in gesprek. Door eerder aan tafel te zitten proberen we enerzijds te voorkomen dat ‘onhandige’ besluiten op commissie- en of raadsvergaderingen worden genomen en anderzijds proberen we begrip te kweken op alle niveaus binnen het gemeentelijk apparaat voor de waarde van het cultuurhistorisch erfgoed van Schoonhoven. Bedenk dat veel ambtenaren en bestuurders niet uit Schoonhoven afkomstig zijn en niet gewend zijn om een 13e-eeuwse stad te besturen. Onze inspanningen gaan achter de schermen met dubbele energie door.

Wij hopen u in de jaarvergadering in maart 2020 ook wat resultaten daarvan te kunnen laten zien.

Tegelijkertijd zullen we natuurlijk voor dossiers die écht uit de bocht vliegen ook de actie niet schuwen.

Buiten de Veerpoort

Een van die dossiers waarvoor wij binnenkort wel de gemeenteraad weer zullen benaderen is teleurstellende resultaat van de herinrichting ‘Buiten de Veerpoort’ en de open handen zijnde resterende werkzaamheden in dat gebied. In de nieuwsbrief van December zult u daar meer over lezen.

Museumstad of levend erfgoed?

Daarnaast moeten wij onszelf ook de vraag stellen hoe de belangen van Schoonhoven het beste gediend worden. Willen we alles bij het oude laten? Terug naar vroeger? Niets veranderen? Een mooi voorbeeld is de voorgestelde nieuwe inrichting van het stadhuis. Op sociale media valt iedereen over elkaar over dit plan. Is het terecht? We wonen niet in een openluchtmuseum, er moet ook ruimte zijn om met de tijd mee te gaan. Vaak is ons erfgoed niet te behouden zonder creativiteit en aanpassing. Alles draait daarbij om een evenwichtige afweging van de belangen. We komen in actie op het moment dat erfgoed verloren dreigt te gaan, maar niet wanneer er een ander tapijt wordt gelegd of een ‘niet historische’ kleur in het schilderwerk wordt toegepast.

De restauratie van het Stadhuis

Voor wat betreft de nieuwe inrichting van het stadhuis kiezen wij er daarom voor om ons primair te richten op het behoud van de bestaande historische inrichtingselementen, niet alleen die elementen die terug komen in het ontwerp, maar met name ook de elementen die uit het stadhuis ‘verwijderd’ worden, zoals bijvoorbeeld de charterkast. Hoe blijven zij goed geconserveerd voor de toekomst behouden? Het plaatsen van nieuwe losse inrichting, zoals (modernere) tafels en stoelen, vinden wij minder een probleem. Je hebt nu eenmaal te maken met veranderde gebruikswensen en arbo-regelgeving en deze ingrepen zijn niet onomkeerbaar.

Over mooi en lelijk lopen de meningen uiteen, daar willen wij ons niet al teveel mee bemoeien. Wij zullen de gemeente wel adviseren om met het ontwerp meer aansluiting te zoeken bij het monumentale karakter van het gebouw. Toevoeging van enkele kwalitatief hoogwaardige inrichtingselementen met een band met Schoonhoven en/of een verwijzing naar haar rijke historie zouden wij meer op zijn plaats vinden. In de nieuwe inrichtingsproducten die nu gekozen zijn voorzien wij helaas voor de toekomst geen enkele monumentale waarde.

Na-oorlogs erfgoed

Ik wil u ook meenemen in een van de andere lopende dossiers waar wij het lastig mee hebben. Bij cultureel erfgoed hebben we het vaak over objecten of collecties van voor de 20e eeuw of, nog iets recenter, van voor de Tweede Wereldoorlog. In Schoonhoven hebben (hadden) we een paar hele mooie voorbeelden van functionele architectuur uit de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw. Ik denk aan de voormalige burgemeester Atenschool, de vakschool, het Groene Kruisgebouwtje aan de Spoorstraat. Eerder verdwenen al het tankstation aan de Beneluxlaan en de Huishoudschool aan de Spoorstraat. Maar waar we nú nog niet zo hechten aan die functionele naoorlogse architectuur zal men over 100 jaar met onbegrip terugkijken op deze kaalslag. Waar bij bestuurders begrip is voor behoud van objecten uit de 19e eeuw of ouder, blijkt dat voor deze nieuwe categorie heel lastig. Het is dan voor bestuurders en ambtenaren nog moelijker om over de eigen mening van ‘mooi en lelijk’ heen te stappen en het belang van behoud voor de toekomst te onderkennen en overeenkomstig te handelen.

Wij proberen dan ook in gesprek te komen met het college en andere belanghebbenden om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen voor onze mooie stad. en toekomstvisie die zich niet beperkt tot het historisch centrum.

Blijft u ons vooral ondersteunen met het signaleren van misstanden en gebeurtenissen. Roert u zich vooral ook in de media en op sociale media. Die signalen blijven niet onopgemerkt !

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Jeroen Patijn, voorzitter

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven