4 mei – Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet

Op woensdag 4 mei is de tweede editie van het programma Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet in Schoonhoven. Vorig jaar heb-ben we ons moeten beperken tot een online uitvoering en we zijn blij dat het dit jaar weer op locatie kan. 

Het programma wordt gemaakt door het samenwerkingsverband van de Historische Vereniging Schoonhoven, het Streekarchief Mid-den-Holland en de Bibliotheek Schoonhoven. Op vaste tijdstippen vertellen onderzoekers en nazaten over Joodse Schoonhovenaren en Schoonhovense burgers die in verzet kwamen. Ook kan het ge-bouw van de voormalige synagoge, nu het Edelambachtshuys, wor-den bezocht. Het programma voor de dag is te vinden op 

https://jck.nl/nl/page/schoonhoven-0

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven