29 april 2013 – “300 Jaar Vrede van Utrecht.”

Schoonhoven, 12 april 2013

Uitnodiging

Maandag 29 april organiseert de Historische Vereniging Schoonhoven de lezing

“300 Jaar Vrede van Utrecht.”

Op 11 april was het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. Het vredesverdrag betekende een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vrede en vrijheid kregen een kans door onderhandeling en diplomatie. De Utrechtse historicus Janjaap Luijt presenteert. De vrede betekende een einde aan de Spaanse successieoorlog die duurde van 1701 tot 2014. Het was een oorlog tussen aan de ene kant Frankrijk en Spanje en aan de andere kant de Duitse Habsburgse keizer met de meeste Duitse vorsten, Engeland en de Republiek. In de laatste twee landen was ‘onze’ Koning-stadhouder Willem III (portret in de Schoonhovense raadzaal) aan de macht. Omdat deze staten overal koloniën hadden woedde de strijd ook buiten Europa: Wereldoorlog 0.1 volgens deskundigen.

De vredesonderhandelingen duurden vijftien maanden. Voor de stad Utrecht betekende deze langdurige aanwezigheid van diplomaten, administratief en ander personeel met een gevolg van jonge edellieden, een bijzondere impuls. Economisch en cultureel ging het de stad voor de wind. Utrecht maakte kennis met het ‘gemaskerd bal’, bijzondere illuminaties en concerten op de gracht. Ook de Utrechtse uitgever en boekhandelaar Nicolaas Chevalier zag zakelijke mogelijkheden. Hij maakte een ‘wie is wie’ van de gezanten en vervaardigde prenten van de festiviteiten in de stad. Zijn werk is één van de belangrijkste bronnen voor onze kennis omtrent de gang van zaken tijdens het tot stand komen van de Vrede van Utrecht.

Janjaap Luijt (1966) heeft zich na zijn studie chemie in Amsterdam, geheel gewijd aan historisch onderzoek. Aanvankelijk was dit vanuit zijn chemische achtergrond gericht op de keuring van goud- en zilver in de loop der eeuwen. Allengs heeft zijn onderzoeksterrein zich verbreed tot terreinen als munthistorie, bouwhistorisch en kadasteronderzoek en genealogie. Talloze publicaties van zijn hand hebben de afgelopen jaren het licht gezien. Nicolaas Chevalier had de afgelopen jaren zijn bijzondere belangstelling.

Leden en partner-leden zijn maandag 29 april 2013 van harte welkom om 20.00 uur in Het Bastion, Bastion 5 te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang voor leden en ‘partner-leden’ is gratis.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven