30 november – Naoorlogse architectuur in Nederland en in Schoonhoven.

Maandlezing november 2023
Naoorlogse architectuur in Nederland en in Schoonhoven. 

Joosje van Geest zal een beeld schetsen van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de wederopbouwperiode en in de decennia daarna en interessante voorbeelden tonen, zoals het bekende groothandelsgebouw in Rotterdam, een rijksmonument. Ook voorbeelden uit Schoonhoven komen aan de orde, zoals de vm. Burgemeester Atenschool. Tot slot gaat zij in op de cultuurhistorische waarde van de architectuur en stedenbouw uit de periode 1945-1990 en hoe we daar mee om kunnen gaan.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een periode van schaarste en van herstel van de oorlogsschade, maar ook van vernieuwing en optimisme. Er werd in hoog tempo aan de wederopbouw van ons land gebouwd. Architectuur en stedenbouw stonden in het teken van de opbouw van een moderne, sociale samenleving. De euforie over de wederopbouw maakte vanaf einde jaren zestig plaats voor de eerste kritiek. De herstelde stadscentra, met name die van Rotterdam, maar ook de nieuwgebouwde woonwijken werden kaal en zakelijk bevonden. Als reactie op de massawoningbouw werden de zogenaamde bloemkoolwijken ontwikkeld waarin de menselijke maat voorop stond. Er was ruimte voor experiment en er werden plekken voor ontmoeting gecreëerd.

Tegenwoordig belanden in Nederland, als in het buitenland, gebouwen van slechts 50 à 60 jaar oud regelmatig op de slooplijst. Hoe kan karakteristieke architectuur en stedenbouw uit de periode 1965-1990 behouden blijven, worden verduurzaamd en/of worden getransformeerd? 

Architectuurhistoricus Joosje van Geest is zelfstandig onderzoeker en publicist in Rotterdam op het gebied van architectuur, stedenbouw en erfgoed. Momenteel is zij lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in Zoetermeer en van de Welstandscommisssie Almere. Zij is oprichter van de website post65.nl dat als platform zal fungeren voor kennisdeling over post65-architectuur en stedenbouw.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven