30 maart – Welkome vreemdelingen

Donderdag 30 maart 2023 20.00 uur (ARTO-theater) jaarvergadering en lezing door Ad de Vaal ‘Welkome Vreemdelingen’

Hoog op de politieke agenda van 2023 staat het vluchtelingenvraag- stuk. Sommige politici stellen de vraag, kan ons land de toestroom van vluchtelingen wel aan? Anderen wijzen op de arbeidsmarktproblemen waar we mee te maken hebben.

Het is niet zo, dat nu voor het eerst vluchtelingen naar ons land ko- men. Ook Schoonhoven is vaker geconfronteerd met vluchtelingen die naar de stad kwamen. Er zijn eerder momenten in de geschiedenis ge- weest dat die vluchtelingen in Schoonhoven als een probleem werden gezien. Maar vaker waren vluchtelingen welkom in de stad. Vooral in perioden wanneer de stad werd geconfronteerd met een economische

terugval. Dan kon de komst van vluchtelingen met voor de stad nieuwe activiteiten een impuls zijn voor de stedelijke economie. Over de komst een dergelijke groep vluchtelingen die omstreeks 1600 naar Schoonhoven kwamen, gaat de lezing van 30 maart. Zij waren meer dan welkom en hebben Schoonhoven op de wereldkaart gezet. Deze mensen zijn goed opgenomen in de gemeenschap, het is dus niet verras- send dat er nog steeds inwoners van de stad zijn die afstammen van deze vluchtelingen.

Ad de Vaal behoeft nauwelijks een introductie. Velen kennen hem van de stadwandelingen, de cursus schoonhovologie en eerdere lezingen. Hij is gepensioneerd artillerieofficier en na het beëindigen van zijn loopbaan bij defensie, heeft hij diverse cursussen gevolgd op het gebied van de Culturele en Historische wetenschappen aan de HOVO van de Erasmus Universiteit.

De lezing geeft een vooruitblik op het volgende nummer van Scoenhove dat in de loop van april zal ver- schijnen en waarin ook aandacht is voor Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, Joodse en Hongaarse vluchtelingen en mensen die de kerk ontvluchtten. Het thema laat zich raden: op de vlucht, op zoek naar beter.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven