29 maart 2016 – Harm Hoogendoorn: De Hollandse Waterlinie

UITNODIGING DINSDAG 29 MAART:

Lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan
 ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Vooraf is er (vrijblijvend) mogelijkheid om een ‘Aanschuifmaaltijd’ te nuttigen voor € 13,50!

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Harm Hoogendoorn: “De Hollandse Waterlinie

Verschillende bijzonderheden van het defensieve systeem zullen aan de hand van zogeheten inundatiekommen worden uitgelegd, in het bijzonder van de kom tussen Lek en Hollandsche IJssel.
Met behulp van instructieve en mooie afbeeldingen zal een rondgang worden gemaakt langs de restanten (relicten) van het waterliniesysteem tussen Lek en Hollandsche IJssel: in en rond de vestingstad Schoonhoven aan de zuidkant, ter plekke van de Koeneschans in het middengebied en ten oosten van de Goejanverwellesluis (in Hekendorp) aan de noordkant.

Harm Hoogendoorn is historicus. Hij studeerde in Utrecht en zette een en ander voort in Wageningen. In de hoedanigheid van zelfstandig onderzoeker maakte hij kennis met de Hollandse Waterlinie. Het fascineert hem hoe het cultuurlandschap in dat verband meedogenloos voor militaire doeleinden werd aangewend. Hij is betrokken geweest bij projecten voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht. In samenwerking met adviesbureau Arcadis Nederland BV, Stichting Groene Hart, Erfgoedhuis Zuid-Holland en anderen heeft hij als historicus bijdragen geleverd aan verkenningen, een gebiedsvisie en historische beschrijvingen van de waterlinie.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn van harte welkom om 20.00 uur bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. We zien u graag!

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven