28 oktober – “Doven der Vuren”

Donderdagavond 28 oktober 2021 verzorgt Gert Arends de lezing ‘Het doven der vuren’.

Geschiedenis van vier Schoonhovense gasfabrieken.

Schoonhoven is rond 1850 een klein dynamisch stadje. Het toenmalig bestuur van de stad, onder leiding van burgermeester Mr. Felix Klopper, wilde aan de buitenwereld laten zien dat men als stad echt meetelde in Nederland. 

In de beginperiode van de industrialisatie werden in veel zichzelf respecterende steden en stadjes, gasfabrieken opgericht om mee te kunnen doen aan de nieuwe tijd. Gas werd in eerste instantie voornamelijk gebruikt voor de stadsverlichting als vervanging van de kwalitatief veel mindere olieverlichting en dat gold dus ook voor Schoonhoven.

In juli 1857 werd de eerste steen voor de gasfabriek aan de Scheepmakershaven gelegd. Schoonhoven was hiermee de 23e gemeente in Nederland met een eigen gasfabriek. Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat er in de periode 1855-1957 minimaal vier gasfabrieken actief zijn geweest. Met deze lezing wil ik een inkijk geven van deze vooral bestuurlijk roerige periode en illustreer dat met historisch beeldmateriaal.

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven