27 september 2016 – Arjan van ’t Riet: Goud baggeren

DINSDAG 27 SEPTEMBER : lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Vooraf is er (vrijblijvend) mogelijkheid om een ‘Aanschuifmaaltijd’ te nuttigen voor € 13,50 !

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Arjan van ’t Riet:

“Goud baggeren”

Al in de tijd van de Romeinen hielden de bewoners van onze streken zich bezig met het steken van turf. Vanaf de zeventiende eeuw werd de turfwinning grootschalig aangepakt.
Veenlieden verdienden veel aan hun onderneming, maar ook de veenarbeiders profiteerden van de enorme vraag naar deze brandstof. De turfwinning had echter ook nadelige gevolgen, te denken valt alleen al aan de enorme waterplassen die in Holland ontstonden. De aanleiding van het baggeren, de organisatie en de gevolgen komen in de lezing aan de orde. Ook wordt gekeken naar de verschillen in de turfwinning in het westen van het land en in het oosten.

Arjan van ’t Riet (1958) is geboren en opgegroeid in Aarlanderveen, een dorpje midden in het turfwinningsgebied. Zijn interesse in de ontstaansgeschiedenis van zijn geboortedorp leidde bijna automatisch tot interesse in de turfwinning.

Hij werkte na zijn middelbare schooltijd enkele jaren bij de Rabobank. Hij volgde in de jaren 1982/1983 de opleiding tot Middelbaar archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool en was daarna als archivaris werkzaam bij achtereenvolgens het Ministerie van Algemene Zaken en de Nederlandse Hervormde Kerk.
Tussen 1993 en 1999 studeerde hij in deeltijd geschiedenis, en werd aan de Universiteit Leiden in 2005 afgerond door een dissertatie over de turfwinning in een gedeelte van het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland tussen 1680 en 1800. Sinds 2003 is hij werkzaam bij Streekarchief Rijnlands Midden, op dit moment als waarnemend streekarchivaris.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn van harte welkom om 20.00 uur bij
‘BOVEN’
Brasserie Springer, Opweg 2A te Schoonhoven.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
We zien u graag!

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven