26 maart – Het leven aan de Scheepsmakershaven

Dinsdagavond 26 maart van 19.30 tot 20.30 uur zal de algemene ledenvergadering 2019 plaatsvinden in Brasserie Springer BOVEN, Opweg 2A te Schoonhoven. De stukken van de vergadering zijn 10 maart j.l. per

mail aan de leden verzonden. Het jaarverslag 2018 is is ook te vinden op de website van de Historische Vereniging Schoonhoven.

In aansluiting op de vergadering zal Jeroen Patijn de maandelijkse lezing houden. De lezing begint om 20.45 uur, inloop is vanaf 20.30 uur.


Roldanus, 1838

Het leven aan de Scheepsmakershaven 

Na een korte inleiding over de geschiedenis van de Scheepmakershaven zal Jeroen specifiek ingaan op het oostelijk deel van de Scheepmakershaven in de 19e en begin 20e eeuw. Het is de tijd van de gasfabriek, het eerste telegraafkantoor, de familie Brandwijk van de veerdienst en de drankenhandel, de familie Van der Kop, bierbrouwer en effectenhandelaar Boeck, de firma van Zessen, de families Linn en Vreede. 

Vanuit diverse bronnen maken we kennis met dit stukje Schoonhoven en hoe men daar samenleefde. Op zo’n klein stukje stad werd vooral samen gewoond, gewerkt, gelachen, getrouwd, gefeest, geboren, geruzied en gestorven. En ondanks dat van een ieder maar enkele details en gebeurtenissen aan de orde komen geeft het geheel een leuke weergave van de tijd vanaf ca. 1830 tot ca. 1910. Jeroen ondersteunt zijn woorden met tekeningen, vondsten, artikelen uit de Schoonhovensche Courant en oude en recente foto’s. Zo kun je ervaren dat er veel verschillen maar ook veel overeenkomsten zijn met de huidige tijd.
Tijdens de lezing zal Leo de Kluijver een geromantiseerde weergave voordragen van het verhaal dat hij schreef aan de hand van archiefstukken: Jan Nederberg, “De scheepmaker die niet kon bewijzen dat hij geboren was”. 

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven