26 maart – De algemene ledenvergadering HVS op donderdag 26 maart 2020 a.s. afgelast

Op donderdag 26 maart 2020 zóu Rene Kappers een lezing verzorgen en zóu daarna de algemene ledenvergadering plaatsvinden. In verband met de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus in te perken heeft het Arto-theater alle activiteiten voor de maand maart geannuleerd.

Wij zijn dus genoodzaakt om de ledenvergadering te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Ook voor de lezing van Rene Kappers zoeken wij naar een nieuwe datum.

Wij houden u (in de volgende nieuwsbrief) op de hoogte.