26 februari – Waar lag Lopikerpoort? Google Earth is goud waard, ook voor Schoonhoven

Google Earth toont ons de stad en het omringende platteland op een wijze zoals nog nooit mogelijk was. Projecties op GE van de oude kaarten en foto’s van de stad geven zo nieuwe inzichten in haar ontstaan. Oude vraagstukken (de stadsvrijheid, de twee-herigheid van de stad, de loop van de Zevender en zijn monding, de loop van de Haven-Botersloot en de locatie van Lopikerpoort) kunnen zo op een nieuwe manier bekeken en geanalyseerd worden. Op 26 februari neemt Rene Kappers ons mee met Google Earth langs deze onderwerpen, vragen en antwoorden. 

De grenzen van de stad en van de stadsvrijheid waren al eerder onderwerp van een lezing. Daarop zijn nu aanvullingen ontstaan. Zo komt een middeleeuwse stadsuitbreiding in beeld en blijken Haven en Botersloot wel degelijk in elkaars verlengde te liggen.  Dit discussiepunt (sinds 1986) kan afgesloten worden, maar met dit antwoord moeten we ook weer opnieuw naar het Hofland kijken. En de kijk met GE op het ontstaan van de oostkant van de stad in de monding van de Zevender geeft, samen met de stadsrechtoorkonden van 1281, eindelijk antwoord op de vraag ‘waar lag Lopikerpoort?’. 

Projectie van Jacob van Deventer-kaart op Google Earth en de schenkingen aan Nicolaas van Kats in 2181.