25 oktober 2016 – Patrick Naaktgeboren: Hoe dichter bij Dordt, hoe heerlicker het wordt. Ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht

DINSDAG 25 OKTOBER : lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Vooraf is er (vrijblijvend) mogelijkheid om een ‘Aanschuifmaaltijd’ te nuttigen voor € 13,50 !

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Patrick Naaktgeboren:

“Hoe dichter bij Dordt, hoe heerlicker het wordt. Ruimte, geur en geluid in laatmiddeleeuws Dordrecht.”

De lezing gaat over het dagelijkse leven in laatmiddeleeuws Dordrecht. Over de middeleeuwen bestaan veel vooroordelen. Een van de veronderstellingen is dat steden praktisch onleefbaar
waren. Zo zouden de straten onbegaanbaar zijn en de hygiënische normen zeer laag. In de lezing zal blijken dat deze en andere stereotypen zijn gebaseerd op misvattingen.

Tegenwoordig staat de bescherming van de stedelijke leefomgeving zeer in de belangstelling. Het creëren van een autovrije binnenstad is hier een goed voorbeeld van. Laatmiddeleeuwse
stadsbesturen werden in de late middeleeuwen eveneens geconfronteerd met een toenemende bevolkingsdichtheid. Dit had uiteraard gevolgen voor de leefbaarheid in een stad. Het is de vraag
welke regels het Dordtse stadsbestuur uitvaardigde ten aanzien van de invulling van de stedelijke ruimte, openbare hygiëne, en stank- en geluidsoverlast. Verder zal aandacht worden besteed aan
de handhaving van het beleid.

Patrick Naaktgeboren behaalde in 2015 zijn diploma aan de Universiteit van Leiden. Tijdens zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in medische geschiedenis en de geschiedenis van de
publieke gezondheidszorg.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn van harte welkom om 20:00 uur bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, Opweg 2A te Schoonhoven.

De zaal is open vanaf 19:30 uur.
We zien u graag!

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven