25 april 2017 – Rudy Jos Beerens – Bon Bon: Schoonhoofse wandtapijtproductie in de zeventiende eeuw

DINSDAG 25 APRIL : lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan
 ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. Vooraf is er (vrijblijvend) mogelijkheid om samen met de sprekers een ‘Aanschuifmaaltijd’ aan een grote tafel te nuttigen voor € 13,50 !

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Jos Beerens:

“Bon Bon: Schoonhoofse wandtapijtproductie in de zeventiende eeuw”

Sinds de zestiende eeuw produceerden voornamelijk Vlaamse en Brabantse immigranten wandtapijten in de Noordelijke Nederlanden. De meeste van deze tapissiers kwamen na de Spaanse herovering van Antwerpen in 1585 naar het noorden waar steden als Middelburg, Delft en Gouda hun hartelijk ontvingen en privileges gaven. Ook Schoonhoven slaagde er rond 1600 in om dit arbeidsintensieve ambacht binnen te halen en voor ruim honderd jaar aan zich te binden.

Deze lezing gaat in op de Schoonhoofse wandtapijtproductie waarbij de focus ligt op de sociaaleconomische complexiteit van het ambacht. Zo was de wandtapijtkunst naast een luxeproduct ook een collaboratieve industrie waarbij grote investeringen in nieuwe patronen, materiaal en arbeidskosten gepaard ging met veel risico’s. Hoe gingen de Schoonhoofse wandtapijtwevers hiermee om en welke commerciële strategieën hanteerden zij om hun onzekerheden te minimaliseren?

Rudy Jos Beerens (1991) studeerde Kunstwetenschappen aan de KU Leuven, waar hij sinds 2016 promoveert. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van sociale structuren op zeventiende-eeuwse schilders en wandtapijtontwerpers in Antwerpen en Brussel. Hiernaast onderzocht hij de NoordNederlandse wandtapijtproductie en -handel en werkte hij aan de wandtapijtbeelddocumentatie van het RKDNederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Leden en niet leden van de Historische Vereniging Schoonhoven zijn van harte welkom om 20.00 uur bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, Opweg 2A te Schoonhoven. De zaal is open vanaf 19.30 uur. We zien u graag!

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven