22 april – Schoonhoven, Garnizoensstad in oorlogstijd (online lezing)

Lezing:

‘Schoonhoven, Garnizoensstad in oorlogstijd’ die Ad de Vaal zal verzorgen op donderdagavond 22 april as. Als u de livestream wilt volgen, klik dan vanaf 19.25 uur op deze link.

NB. De lezing wordt rond de 25e april ook op ons YouTube-kanaal gepubliceerd.


 Ad de Vaal – zijn naam staat garant voor een gedegen verhaal – had vorig jaar in het kader van de vie-ring van 75-jaar bevrijding de lezing over Schoonhoven, een Garnizoensstad in oorlogstijd al willen ver-zorgen. Toen werd de lezing een jaar uitgesteld vanuit de gedachte dat we dan wel weer bij elkaar zou-den kunnen komen. We zijn blij dat we dankzij de techniek toch zijn lezing kunnen bijwonen. 

Ad de Vaal leidt zijn lezing met de volgende woorden in. 

‘Het is nu 76 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Er zijn niet veel mensen meer in leven die herinneringen hebben aan de be-vrijding en nog veel minder mensen die de gehele oorlog bewust hebben meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog is een kantelpunt in de geschiedenis. De oorlog zelf heeft diepe wonden geslagen in de samenleving. Daarna is Nederland in een hoog tempo veran-derd. De mensen die nu leven en geen actieve, persoonlijke herin-nering hebben aan die oorlog, hebben geen idee hoe de mensen het hebben ervaren. Wat zij hebben meegemaakt in hun dagelijkse leven. 

Aan de hand van krantenartikelen, archiefstukken en getuigenissen van enkele stadgenoten die wél herinneringen hebben aan de oorlog, vertel ik in de lezing het verhaal hoe het er in Schoonhoven aan toe ging, Ik start mijn verhaal bij de oplopende spanningen in de jaren dertig van de vorige eeuw en eindig met een eerbetoon aan hen die voor onze vrijheid hebben gevochten.’ 

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven