19 december 2017 – “De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen”

UITNODIGING

DINSDAG 19 december : lezing bij ‘BOVEN’ Brasserie Springer, het restaurant aan ‘het Springerpark’ van Schoonhoven. De spreker komt eten bij Springer, en u heeft dus de mogelijkheid samen de ‘Aanschuifmaaltijd’ aan een grote tafel te nuttigen voor € 15,- ! Mocht u dit willen, geef dit even door bij Springer ivm de grote van de tafel.

De Historische Vereniging organiseert een presentatie door Gerard Koppers:

“De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen” (Geschiedenis van de brandweer)

Bij brand en noodgevallen bellen we gewoon ‘112’ en in no-time staat de brandweer voor de deur Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend. Eeuwen geleden was een brand een ware ramp, zeker in de tijd van houten huizen en emmertjes als enig blusmiddel. Toen konden hele gemeenschappen in korte tijd in de as worden gelegd.

In de loop van de jaren ontwikkelden zowel de techniek als de organisatie zich om een adequate afweer tegen het vuurgevaar in het leven te roepen. Het resultaat is te zien in de vorm van de moderne brandweer, die niet alleen snel en effectief branden blust, maar ook hulp verleent in allerlei noodgevallen, bij ongelukken en rampen. Die ontwikkeling wordt geschetst door Gerard Koppers (64). Daarbij wordt ook de brandweer in Schoonhoven aangestipt.

Koppers is auteur van tal van boeken en artikelen op het gebied van de brandweergeschiedenis. Verder stond hij aan de wieg van divers brandweer gerelateerde instituten. Zelf heeft hij het brandweerpak nooit aangehad, maar hij is altijd werkzaam geweest bij diverse overheidsinstellingen, later bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (nu Instituut Fysieke Veiligheid) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, als archivaris en bibliothecaris.

Ook nu nog, sinds zijn recente pensionering, is
hij actief betrokken bij historisch onderzoek
naar de brandweer en publicaties daarover.

Leden en niet leden van de Historische
Vereniging Schoonhoven zijn van harte
welkom om 20.00 uur bij ‘BOVEN’ Brasserie
Springer, Opweg 2A te Schoonhoven.
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
We zien u graag!

Volgende lezing: 30 januari 2018

Laatste Nieuwsbrief:
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven