1863 – Havenkazerne en bastiongebouw ‘politiek binnen gehaald’

18631862-ArtilleristenOpleiding
De Artillerie Instructie Compagnie vestigt zich in Schoonhoven.
Met het politiek binnen halen van de Haven kazerne in 1862 begon een nieuwe periode waarin voortdurend militairen in deze kazerne gelegerd zouden zijn. Dit zou meer dan 100 jaar duren tot de opheffing van het garnizioen in 1966.

Op 1 mei 1863 werd in Schoonhoven officieel van start gegaan met de opleiding van korporaals voor verschillende onderdelen van het Nederlandse leger. Onder andere de regimenten Veldartillerie, Vestingartillerie, de Rijdende Artillerie en het Korps Pontoniers werden aangevuld met manschappen die in Schoonhoven werden opgeleid.
De militairen in opleiding kregen onderwijs in onder meer de basisbeginselen van wiskunde. Deze kennis werd gebruikt om inzicht te krijgen hoe vuurmonden van artillerie te richten. De mannen hielden zich verder bezig met exerceren, soms met en soms zonder geweer. Ook kregen de militairen les over explosieve stoffen, garnizoensdienst, rangen en graden, militaire rechten en plichten enzovoort.

Tot 1 september 1922 bleef Schoonhoven de thuisbasis van de Artillerie Instructie Compagnie.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven