1862 – De Nijverheidsvereniging opgericht met een sociaal fonds voor goud- en zilversmeden “Tot Hulp in Lijden”. Tevens wordt het tekenonderwijs georganiseerd. De vereniging stelt een tekenleraar aan en subsidieert het onderwijs aan minder draagkrachtige leden en hun knechts

18621862
Nadat het recht van vereniging in de nieuwe grondwet van Thorbecke tot stand is gekomen, stichtten de gezamenlijke goud- en zilversmeden hun nieuwe belangenorganisatie, kortweg de Nijverheidsvereeniging. Deze neemt in 1862 terstond de organisatie van het tekenonderwijs in de stad ter hand en subsidieert het onderwijs aan zonen van minder draagkrachtige goud- en zilversmeden. Ook sticht de vereniging in dat jaar een sociaal fonds voor zieke of gepensioneerde collega’s en voor hun weduwen: het fonds ‘Tot Hulp in Lijden’.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven