1837 – Het Waarborgkantoor Schoonhoven in de Koestraat geopend. Het bevindt zich in een groot pand aan de westzijde ter hoogte van het huidige huisnummer 104. Later wordt op deze plaats het parochiehuis St.Jozef gebouwd. De Gemeente huurde het pand voor de huisvesting van de Waarborg van de weduwe van notaris Penning

18371837
Het Waarborgkantoor Schoonhoven opent zijn deuren. De gezamenlijk goud- en zilversmeden van Schoonhoven hebben hier sinds 1809 jarenlang voor geijverd. Voortaan kan er weer in de eigen stad gekeurd worden. Het nieuwe Waarborgkantoor staat in de Koestraataan de westzijde ter hoogte van huisnummer 104. Later wordt op deze plaats het parochiehuis St.Jozef gebouwd. De Gemeente huurde het pand voor de huisvesting van de Waarborg van de weduwe van notaris Penning.

Het kantoorstempel van Schoonhoven krijgt de letter ‘M’. Kenners (of chauvinisten ?) noemen dit ‘de M van Meesterstad’.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven