1685 – Een meesterstuk maken wordt verplicht voor nieuwe gildeleden. Met het verdwijnen van de toelatingseisen voor het gilde verdwijnt na ruim 100 jaar ook ‘het meesterstuk’ in 1795. Het ‘Meesterstuk’ wordt in 2005 weer in ere hersteld door de Vakschool. De ‘Inburgerring’ van Carola Metselaar bijt de spits af van een nieuwe reeks meesterstukken en wint de eerste prijs toegekend door de Vakjury

16851685
Om de kwaliteit te verbeteren wordt het in 1685 voor nieuwe gildeleden verplicht een meesterstuk te maken ten overstaan van de hoofdlieden van het gilde. Ook zullen de hoofdlieden na 1685 voor hun rekening van het gilde jaarlijks verantwoording moeten afleggen aan de burgemeesters en de schepenen van de stad. In 1795 werd ‘de proef’ afgeschaft doordat de toelatingseisen voor het goud- en zilversmidsgilde komen te vervallen. In Schoonhoven werd in 2005 ‘het meesterstuk’ in ere hersteld; studenten van de Vakschool maken sindsdien ‘een proeve van bekwaamheid’ tijdens hun stageperiode als onderdeel voor hun eindexamen.

De ‘Inburgerring’ van Carola Metselaar bijt in 2005 de spits af van een nieuwe reeks meesterstukken en Carola wint de eerste de prijs, toegekend wordt door de Vakjury voor het fraaiste meesterstuk.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven