1322 – Schoonhovense stadsrechten voltooid door graaf Willem III en Jan van Beaumont. Dit is een randvoorwaarde voor de vestiging van goud- en zilversmeden

13221322
Graaf Willem III van Henegouwen, Holland, Zeeland en West-friesland geeft de stad aanvullende stadsrechten bij de stadsrechten die graaf Floris V en diens rechtsvoorgangers ‘de poort van Schoonhoven’ al eerder hadden gegeven en bij het stadsrecht de stad te ommuren van graaf Jan II uit 1300. Schoonhoven is vanaf dat moment in 1322 een vrije stad met tolvrijdom in Holland. Een maand later in hetzelfde jaar voegt de heer van Schoonhoven, Jan van Beaumont, het belangrijke keurrecht aan de stadsrechten toe.

De Schoonhovense schepenen mogen nu voortaan eigen ‘keuren’ of wetten vaststellen en ook in de toekomst wijzigen wanneer zij dat willen. De stad is nu zelf een overheid geworden die nieuw eigen recht kan scheppen dat binnen de stad geldt. Oorkonden worden in het vervolg met het eigen stadszegel bekrachtigd. Van nu af aan is het duidelijk: ‘Schoonhoven heeft stadsrechten’. En dat is een randvoorwaarde voor de vestiging van goud- en zilversmeden. Zij mogen zich vestigen “uitsluitend binnen besloten steden of plecken hebbende privilegie van stede”.

Laatst verschenen Nieuwsbrief
Laatst verschenen Scoenhove

Agenda / Lezingen

Categorieën
Archieven