De Werkgroep Schoonhovologie organiseert sinds 2011 een unieke cursus over de cultuurhistorie van Schoonhoven.

Hoe is Schoonhoven ontstaan? Waarvan leefden de stadsbewoners door de eeuwen heen? Wat is er nog te zien van de fortificaties van de oude vestingstad? En waaraan dankt de binnenstad zijn unieke stratenpatroon? Is het waar dat de stad ooit de tiende stemhebbende stad van Holland was? Welke rol speelde de kerk? En waarom is Schoonhoven eigenlijk de Zilverstad van Nederland?
Allemaal onderwerpen die aan bod komen in de populaire cursus Schoonhovologie. In twaalf lessen wordt ingegaan op de rijke cultuurhistorie van onze bijzondere stad, de mensen die er leefden en wat Schoonhoven heeft gemaakt tot wat het nu is.

De cursus maakt wegwijs in allerlei aspecten van de cultuur en de geschiedenis en de invloed hiervan op ons hedendaagse leven en de toekomst van de stad. Deelnemers mogen zich na het afleggen van een kort examen ‘Schoonhovoloog’ noemen en kunnen daarmee een bijdrage leveren aan de overdracht van de rijke cultuurhistorie van Schoonhoven aan volgende generaties.

Alle informatie is te lezen op de speciale webpagina over Schoonhovologie.

CONTACTPERSOON
Ad de Vaal, E addevaal@kpnplanet.nl

stadszegel