Inleiding:

HOP_01Een HOP is een vaste plek in de bibliotheek, waar alle informatie over de lokale en regionale historie is samengebracht. Het is een plek waar geïnteresseerden in de historie elkaar kunnen ontmoeten en wetenswaardigheden kunnen uitwisselen. De nadruk ligt op de lokale geschiedenis.

In september 2009 is er een convenant gesloten voor de HOP in de bibliotheek van Schoonhoven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de stuurgroep van de HOP, bestaande uit de voorzitters van het bestuur van het streekarchief Midden-Holland, Basisbibliotheek Krimpenerwaard, historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel en van de Historisch Vereniging Schoonhoven.

Door de werkgroep wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld en uitgevoerd.

Doelstelling HOP

De deelnemende instellingen hebben tot doel: het uitbreiden, verbreden en verbeteren van de dienstverlening, het verbeteren van de presentatie van streekgebonden informatie, het bereiken en blijvend interesseren van (nieuwe) bezoekersgroepen en het vormgeven en ondersteunen van lokaal en regionaal ondernemerschap van de deelnemende instellingen.

De doelstelling wordt bereikt door:HOP_02

• Twee jaarlijks uitbrengen van een folder, waarin de activiteiten voor dat half jaar worden vermeld.
• Het organiseren van de volgende activiteiten: Historische filmochtenden, Tentoonstellingen met daarover een lezing of workshop.
• Het bieden van ondersteuning in het doen van genealogisch en historisch onderzoek
• Via de HOP is het mogelijk materialen uit het depot van het Streekarchief Midden-Holland te lenen of in te zien.
• Op de PC is het tevens mogelijk om gedigitaliseerde bronnen, kranten en genealogische websites te raadplegen.

De openingstijden van de HOP zijn:

Maandag: 14:00 17:00
Dinsdag: 10:00 12:00*
Woensdag: 10:00 12:00
14:00 17:00
Donderdag: 10:00 12:00*
Vrijdag: 14:00 20:30
Zaterdag: 10:00 13:00*

HOP_03(* Lezen en lenen)

Contactgegevens:
Website HOP Schoonhoven: www.groenehartarchieven.nl/schoonhoven
Bezoekadres: Bibliotheek Krimpenerwaard
Spoorstraat 3a, 2871TN Schoonhoven
Tel.: 0182-385406
jvermeulen@debibliotheekkrimpenerwaard.nl
www.debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Voor inhoudelijke informatie of voor het stellen van vragen kunt u zich wenden tot:
Streekarchief Midden-Holland
Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
Tel.: 0182-521821
www.samh.nlHOP_04

Bekijk hier: Agenda eerste helft 2015 »