BESTUUR
René Kappers (voorzitter)R.Kappers M: 06-33611303 voorzitter@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ruud Jaspar (secretaris)R.Jaspar T: 0182-385935
M: 06-21295038
secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl
Frank Heldoorn (penningmeester)F.Heldoorn M: 06-37609612 penningmeester@historischeverenigingschoonhoven.nl
Odile Jaspar (lid)O.Jaspar (Werkgroep Historisch Groen) M: 06-26222734 odile@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ad de Vaal (lid)A.deVaal (Werkgroep Schoonhovologie) ad@historischeverenigingschoonhoven.nl
WEBMASTER
Ger van de Lagemaat T: 0182-382028 webmaster@historischeverenigingschoonhoven.nl
Maarten Goutier
CORRESPONDENTIE-ADRES BANK KAMER VAN KOOPHANDEL
Zernikelaan 48 IBAN: NL70INGB0003837826 Inschrijfnummer 40464784
2871 LN Schoonhoven
E: info@historischeverenigingschoonhoven.nl
STATUTEN
Download hier