BESTUUR
Vacant (voorzitter)J.Patijn voorzitter@historischeverenigingschoonhoven.nl
Vacant (secretaris) secretaris@historischeverenigingschoonhoven.nl
Frank Heldoorn (penningmeester)F.Heldoorn penningmeester@historischeverenigingschoonhoven.nl
Odile Jaspar (lid)O.Jaspar (Werkgroep Historisch Groen) odile@historischeverenigingschoonhoven.nl
Ad de Vaal (lid)A.deVaal (Werkgroep Schoonhovologie) ad@historischeverenigingschoonhoven.nl
WEBMASTER
Ger van de Lagemaat webmaster@historischeverenigingschoonhoven.nl
Maarten Goutier
CORRESPONDENTIE-ADRES BANK KAMER VAN KOOPHANDEL
Historische Vereniging Schoonhoven
Postbus 47
2870 AA Schoonhoven
tel: 0182 603727
IBAN: NL70INGB0003837826 Inschrijfnummer 40464784
E: info@historischeverenigingschoonhoven.nl
STATUTEN
Download hier