De canon van de Nationale Zilverstad Goud en zilver zijn al zeven eeuwen met Schoonhoven vergroeid. De canon van de Nationale Zilverstad in 20 jaartallen:

1309, 1322, 1366, 1430, 1529, 1629, 1685, 1693, 1705, 1786,
1807, 1809, 1837, 1862, 1886, 1895, 1914, 1952, 1990, 2000

Verantwoording der jaartallen. De jaartallen die samen de Canon van Schoonhoven als Zilverstad vormen, markeren gebeurtenissen die breuken met het verleden vormden: “na dit jaar is het nooit meer zoals het was”.

René Kappers, 1 januari 2007


1309 1309 – Jan van Beaumont, heer van Schoonhoven, vestigt hier zijn noordelijke residentie. Start van een bloeiend hofleven. Bekijken »

1322 1322 – Schoonhovense stadsrechten voltooid door graaf Willem III en Jan van Beaumont. Dit is een randvoorwaarde voor de vestiging van goud- en zilversmeden. Bekijken »

1366 1366 – De oudst bij naam bekende goudsmid: “Willem de goudsmid te Schoonhoven” werkt aan het hof van Jan van Blois. Bekijken »

1430 1430 – De stad verhuurt de bovenverdieping van haar ‘goudsmidstoren’ voor 10 jaar aan Pieter Weijers en blijft zelf de benedenverdieping gebruiken. Vermeldingen van Weijer Pieter Weijersz de goudsmid en Jacob Jansz -Jan van Brakels kint- de goudsmid van 1430 tot 1470. Bekijken »

1529 1529 – De goudsmeden van Schoonhoven krijgen een privilege op de markt van Gouda. Willem Barentsz, Hubert de goudsmid, Gerrit Hendrixz en Gerrit Cornelisz Groeneveld zijn als goudsmeden werkzaam in Schoonhoven en worden genoemd tussen 1554 en 1588. Bekijken »

1629 1629 – Het Goud- en zilversmidsgilde van de Stad Schoonhoven gesticht. De stad conformeert zich aan het ‘Plakkaat van Philips de Schone’ uit 1503, dat al geldig was voor de goud- en zilversmeden in Holland, Zeeland en West-Friesland. Bekijken »

1685 1685 – Een meesterstuk maken wordt verplicht voor nieuwe gildeleden. Met het verdwijnen van de toelatingseisen voor het gilde verdwijnt na ruim 100 jaar ook ‘het meesterstuk’ in 1795. Het ‘Meesterstuk’ wordt in 2005 weer in ere hersteld door de Vakschool. De ‘Inburgerring’ van Carola Metselaar bijt de spits af van een nieuwe reeks meesterstukken en wint de eerste prijs toegekend door de Vakjury. Bekijken »

1693 1693 – Weduwen mogen voortaan hun man opvolgen in het gilde en de werkplaats voortzetten. Martijntje Vervoorn, weduwe van Gaston Dulavay komt de eer toe dit voorrecht voor weduwen in Schoonhoven bevochten te hebben. Bekijken »

1705 1705 – De Gildekeurkamer gesticht op de bovenverdieping van het Weeshuis in de Koestraat. Per 1 juli 1807 wordt dit de ‘Keurkamer van het Koningrijk Holland’. Deze verhuist in december 1807 naar het Oudeliedenhuis aan de Oude Haven. Bekijken »

1786 1786 – De Vroedschapsgildewet ingevoerd. De stadse regenten wordt hun macht in het gilde ontnomen. Met Pruisische hulp wordt de macht van de regenten in 1787 hersteld, echter na de inval der Fransen is het in 1795 uiteindelijk toch met hun macht gedaan. Bekijken »

1807 1807 – Definitief einde van het lokale goud- en zilversmidsgilde in Schoonhoven. Landelijke wetgeving voor het goud- en zilvervak in het Koningrijk Holland en landelijke belastingheffing op de goud- en zilverhandel wordt ingevoerd. Bekijken »

1809 1809 – Belastingfraude. Schorsing van de Keurmeesters en sluiting van de Keurkamer Koningrijk Holland aan de Oude Haven. Schoonhovenaren moeten voortaan voor straf keuren in Utrecht. Bekijken »

1837 1837 – Het Waarborgkantoor Schoonhoven in de Koestraat geopend. Het bevindt zich in een groot pand aan de westzijde ter hoogte van het huidige huisnummer 104. Later wordt op deze plaats het parochiehuis St.Jozef gebouwd. De Gemeente huurde het pand voor de huisvesting van de Waarborg van de weduwe van notaris Penning. Bekijken »

1862 1862 – De Nijverheidsvereniging opgericht met een sociaal fonds voor goud- en zilversmeden “Tot Hulp in Lijden”. Tevens wordt het tekenonderwijs georganiseerd. De vereniging stelt een tekenleraar aan en subsidieert het onderwijs aan minder draagkrachtige leden en hun knechts. Bekijken »

1886 1886 – Het hoogtepunt van de 19e eeuw voor de goud- en zilversmeden: 40% van de beroepsbevolking werkt rechtstreeks in ‘het vak’. Landelijk heeft Schoonhoven ruim 25% marktaandeel in het zilver en 10% in het goud. Bekijken »

1895 1895 – De Teekenschool opgericht; voorloper van de Vakschool. De school gaat open in 1896 en heeft dan 96 leerlingen die les krijgen van P.Koppenol en directeur Fred. A.Tepe. Bekijken »

1914 1914 – Het grootste aantal zilversmeden ooit in Schoonhoven staan ingeschreven bij de Waarborg, aan het Doelenplein: 130 man. Bekijken »

1952 1952 – Opening van Het Edelambachtshuijs ter promotie van het goud en zilver en ook plateel. De klant moet voortaan naar de Zilverstad. Bekijken »

1990 1990 – Stichting Zilver in Beweging: zilver wordt toegepast als expressiemiddel in de vrije kunsten. Bekijken »

2000 2000 – Start van het Nationaal Zilverdagsymposium als exponent van ‘het kenniscentrum’ van de geschiedenis van het goud en zilver: het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum. Bekijken »