Bibliografie Schoonhoven; versie sep 2005.

Baardman, C. Schoonhoven, oude veste aan de Lek. Trots op zijn verleden, bouwt aan zijn toekomst. Den Haag: J.N.Voorhoeve; 1963.

Begeer, S. A. C.; Hak, I., en Linhart-du Clou, L. Zilversmeden van de stad Schoonhoven, 1600-1900. Schoonhoven: Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 1981.

Bergh, L. Ph. C. van den. Nasporingen naar den oorsprong der stad Schoonhoven. Bijdragen Voor Vaderlandsche Geschiedenis En Oudheidkunde. 1872; 7:247-253, 449-450.

Berkum, Henricus van. Beschryving der Stadt Schoonhoven. Gouda: Gijsbert en Willem de Vrij; 1762.

Blauw, Wim; Slappendel, Wim, en Vos, Peter. De ontsluiting van twee waarden. Een kleine geschiedenis van verkeer en vervoer in de Krimpener- en Lopikerwaard. Schoonhoven: Volksuniversiteit Schoonhoven; 1989.

B. van den Boogert, Architectenbureau (samensteller). De monumenten van Schoonhoven. Overzicht van historisch waardevolle gebouwen en de rijksmonumenten met 412 foto’s. Uitgave Gemeente Schoonhoven, 1986.

Bruyn, Mej. J. A. de. Brief van schout en schepenen der stad Schoonhoven, waarbij het chirurgijnsgilde gesticht werd. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde. 1931; 75(6):646-647.

Bultman, H. C. De grote of St.Bartholomeuskerk te Schoonhoven. Schoonhoven: College van Kerkvoogden Hervormde Gemeente Schoonhoven; 1979.

Calkoen, G. C. De graven van Blois als Hollandsche Leenmannen in hun betrekkingen hier te lande en in hun goed. Aantekeningen uit de rekeningen van de heren Jan en Guy van Blois. Bewerkt in chronologische volgorde in verben met C.J. de Lange van Wijngaarden: Geschiedenis der heeren en Beschrijving der stad van der Goude, 1813. 1911.

Dongen, C. B. van. De M van Schoonhoven en Maastricht. Antiek. 1992 Feb; 26(7):344-346.

Duinen, Herman A. van. Het doksaal van de Grote of St.Bartholomeuskerk te Schoonhoven. Amsterdam: De Bataafse Leeuw; 2004.

Ehrenfeld. Gegevens betreffende het goud- en zilversmidsgilde te Schoonhoven van 1718-1800; onttrokken aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht: Navorscher 1915, Index no: Hist.Gen.v.154. 1950 Nov 8.

Elsing, Th. M. Schoonhoven en verder. Schoonhoven: eigen uitgave; 1987.

Graaf-Van Osch, A. J. M. de. Het Vredegerecht Schoonhoven. Rotterdam: Erasmus Universiteit ; s.a. (ca. 1980)Streekarchief Krimpenerwaard Schoonhoven.

Hafkamp, Maarten. Het sprekende zilver van Jan van Nouhuys. Portfolio. 2003; (3):25-29.

Hageman, Dick. Stijlvol bouwen in Schoonhoven tussen 1928 en 1958. Het werk van stadsarchitect Died Visser. Schoonhoven: 1995.

Herwijnen, G. van. Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland. Met medewerking van: Moer, W. G. van der Carasso-Kok M. Chappin M. J. J. Acta collegii historiae urbanae societatis historicum internationalis. Leiden; 1978; pp. voor Schoonhoven, zie 245-246 en 149.

Hille, H. De zilversmid van Schoonhoven. Leven en werk van ds. Abraham Verheij (1821-1913). 2e druk ed. Houten: Den Hertog BV; 1996.

Hooglen, Tom. Schoonhoven van A tot Z. s.l.: Caltex Petroleum Maatschappij (Nederlen) NV; 1965.

Hugenholtz, F. W. N. Het ontstaan van de stad Schoonhoven. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1981:73-86.

Jager, G. De Schoonhovense beker van Evert van Capelle. Museumtijdschrift. 1988; (2).

Jonge, Leendert de. Plateelbakkerij Schoonhoven, anno 1920. Sieraardewerk van v/h Plateelbakkerij Schoonhoven. Zwolle: Waanders (Drents Museum Assen, Stedelijke Musea Gouda); 2003.

Kappers, R. De eerste bestuurders van “De Nijverheidsvereeniging voor Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven”: hun namen, één signalement en een vijftal fotoportretten. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1998; 23(4):116-126.

—. De Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven. Oprichting, doel en draagvlak. Bestuurders en eerste leden. Zilvercahier nr. 3 ed. Schoonhoven: Stichting Vriendenkring Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 1997 Feb 1.

—. Goud- en zilversmeden in Schoonhoven. De ontwikkeling van het aantal werkmeesters in de 19e eeuw. Een kwantitatieve benadering. Zilvercahier nr. 2.1 ed. Schoonhoven: Stichting Vriendenkring van het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 1996 Sep 8.

—. Graves Kooiman of Kooiman. Een dynastie van goud- en zilversmeden in Schoonhoven. Zilvercahier nr. 4.0 ed. Schoonhoven: Stichting Vriendenkring van het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 1998 Sep 1.

—. Hollandse parfumflacons: uit Schoonhoven. Zilvercahier nr. 1 ed. Schoonhoven: Stichting Vriendenkring van het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 1996 22.

—. Hollandse parfumflacons uit Schoonhoven. Produktie van parfumflacons door 19e eeuwse goud- en zilversmeden (met afbeelding van gebruikte meestertekens). Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1996; XXI(4):85-96.

—. Schoonhoven: keurkamers en regels. De Gildekeurkamer van goud- en zilversmeden en de Keurkamer van het Koninkrijk Hollen en de regelgeving nader bekeken. Zilvercahier nr. 6 ed. Schoonhoven: Stichting Vriendenkring van het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 2004 Dec 31.

—. Schoonhoven, Zilverstad ? Getallen uit de 19e eeuw. Zilvercahier nr. 5.1 ed. Schoonhoven: Stichting Vriendenkring van het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum; 2003 Aug.

Kappers, René. De eerste bestuurders van “De Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven”. Elf geschreven portretten over hun herkomst en hun bindingen. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 2001; 26(1):1-32.

—. Hollandse 19e eeuwse parfumflacons. Modellen en hun ontwikkeling. Bottle Talk. 1998 Apr; (19):28-32.

—. Schoonhovense kwantiteiten in de 19e eeuw. Knechten en kilo’s; produktiviteit, marktaandeel en techniek. In: Rijen, Jean-Pierre van, redactie. De Stavelij Jaarboek. Nijmegen: De Zilverclub; 2002; pp. 71-82. ISBN: 90-807573-1-4.

—. Tekenonderwijs voor 1896 op initiatief van de Nijverheidsvereeniging voor goud- en zilversmeden in Schoonhoven. In: Rijen, Jean-Pierre van, redactie. De Stavelij Jaarboek. Nijmegen: De Zilverclub; 2003; pp. 61-68. ISBN: 90-807573-2-2.

Kappers, René en Luijt, Janjaap. De Schoonhovense jaarletter “O” voor 1807. De Stavelij. 1999; 14(2):43-44.

—. Het Schoonhovense Goud- en Zilversmedengilde: de Gildenbrief anno 1629 ! De jaarletters sinds 1632 ? Verslag van een zoektocht. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1999; 24(3):66-90.

Kappers, René, Mentink, Dick. Schoonhoven, meer dan 725 ? Stadsrechten als ontwikkelingsproces in drie stappen. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 2006; 30(1):21-34.Kappers, René, Mentink, Dick. Schoonhoven, meer dan 725 ? Stadsrechten als ontwikkelingsproces in drie stappen. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 2006; 30(1):21-34.

Kort, J. C. Leenkamers van de Graven van Blois, 1282-1650. Ons Voorgeslacht. 1984; 33-46, 132-143, 377-389, 494-525.

Korte, A. de. RKH Bartholomeuskerk Schoonhoven. 200 Jaar parochie H.Bartholomeus-Schoonhoven. Schoonhoven: Eigen uitgave; 1984.

Linde, H. M. van der. De patriottenbeweging in Schoonhoven. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1990; 2:40-46.

—. Een allesdwingende cabaal. De patriottenbeweging in Schoonhoven, 1782-1787. Schoonhoven: RU Leiden; s.a.

Lugard jr., Gerh. J. De zegels en het wapen van Schoonhoven. Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. 1966.

Lugard jr., Gerh. J. Het slot te Schoonhoven. Schoonhovensche Courant. Schoonhoven; 1930 Aug 29.

Lugard jr., Gerh. J. In vier kwartier door Schoonhoven’s historisch revier. Schoonhoven; 1938.

Lugard jr., Gerh. J., stadsarchivaris. Schoonhoven’s filigrain. Historie van de Zilverstad in acht hoofdstukken. met tekeningen van: Neven, G. Schoonhoven: Drukkerij Van Nooten; 1968.

Mazurel, W. De kerken van Schoonhoven door de loop der eeuwen. Schoonhoven: Stichting Open Monumentendag; 2005.

—. Schoonhoven Industrieel. Schoonhoven: 1996 Sep 14.

Mazurel, Wim. Op stap door Schoonhoven en haar geschiedenis. Schoonhoven: Perfect Service; 2004.

Mentink, D. Schoonhoven vier eeuwen bezien en beschreven. Prenten, schilderijen en tekeningen uit de 16e – 19e eeuw. Alphen aan den Rijn: Repro-Holland; 1981.

Molen, H. van der. Het weeshuis van Schoonhoven 1581-1940, 3 dln. Deel 2, Het Burgerweeshuis 1667-1800. Schoonhoven: 1993.

—. Ordentelyck, stil ende manierlyck. Het Schoonhovense weeshuis 1581-1940. Rotterdam: Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co; 2000.

Muilwijk, P. Schoonhovense huisnamen. Schoonhoven: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard; 1981.

Muilwijk, P. Vijf eeuwen stadsbestuurders van Schoonhoven, 1297-1795. Gens Nostra. 1989; 134-202.

Muilwijk, P. en Holten, Cock van. Schoonhoven in oude ansichten deel 1 en deel 2. Zaltbommel: Europese bibliotheek; 1989.

Ooms-Korteweg, C. J. De uithangtekens van Schoonhoven. Geschiedenis aan de wand. Ooms, Otto, Tekeningen van. Schoonhoven: Boekhandel Niestadt; 1998.

Otten, F. J. M.; Schoute, C. R., en Molen, H. van der. Schoonhoven: kadastrale atlas Zuid-Holland 1832. Keijzer, B. de, Eindredactie en tekstverwerking. Utrecht: Matrijs; 1994;(Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland. ISBN: 90 5345 042 4.

Oude Oostdijk, van. Blois-Bloys. Gens Nostra. 1948; 373-4.

Pooter, Martin de. Voor zijn troon en hier beneden. 350 Jaar Hervormde Gemeente Willige Langerak 1652-2002. Willige Langerak: Kerkenraad Hervormde Gemeente Willige Langerak; 2002.

Schmidt-Ernsthausen, A. A. M. Archief van de graven van Blois, 1304-1397. Den Haag: Rijksarchief in Zuid-Holland; 1982.

Schmidt Ernsthausen, A. A. M. Index op: De graven van Blois als Hollandsche Leenmannen in hun betrekkingen hier te lande en in hun goed. Aantekeningen uit de rekeningen van de heren Jan en Guy van Blois. Bewerkt in chronologische volgorde in verben met C.J. de Lange van Wijngaarden: Geschiedenis der heeren en Beschrijving der stad van der Goude, 1813, door Jhr.G.G.Calkoen, Utrecht 1911 en 1913. Leidschendam: 1993.

—. Index op de registers, inventarisnummers 1,2 en 3, in het archief van de Graven van Blois, en op het Register Blois XV, inventarisnummer 400, in het Archief van de Graven van Hollen. Leidschendam: 1997.

Schoute, C. R. De hoge rechtsgebieden in de Krimpenerwaard. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1996; 21(2):25-52.

Schoute, C. R. e.a.. Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK. 1995; 20(3,4):3-160.

Servaas van Rooyen, A. J. Het Goud- en Zilversmidsgilde te Schoonhoven. De Navorscher. 1915; 64:192-204, 282-292.

Sparnaaij, J. M. C. De familie Sperna Weiland. Een loot aan de Sparnaaij-stam. Eigen uitgave, Amersfoort; 2004

Uijl, H. M. den, samensteller. Beleg van Schoonhoven 1425. 1914.

Vermeulen, H. Geroepen tot zorg. Honderd jaar hervormde ouderenzorg in Schoonhoven. Schoonhoven: Stichting Hervormd Zorgcentrum “Sola Gratia”; 1998 Apr.

Visser, J. C. De plattegrond van Schoonhoven in het stedenboek van Blaeu. Tijdschrift V.h. Kon.Ned.Aardrijkskundig Genootschap. 1963; LXXX(1, jan.):5-8.

—. Schoonhoven. De ruimtelijke ontwikkeling van een kleine stad in het rivierengebied gedurende de middeleeuwen. Assen: Van Gorcum & Co.; 1964.

Visser, J. C. Schoonhoven opnieuw bezien. Historisch Geografisch Tijdschrift. 1986; 65-75.

Visser, J. C.; Elsing, Th. M.; Hendrikx, P. A., en Wegner, J. G. Schoonhoven en Nieuwpoort. in : Hendrikx, P. A.; Leupen, P. H. D.; Visser, J. C., en Wegner, J. G., redactie. Historische stedenatlas van Nederland, aflevering 5.Rothfusz, Th., (tekenwerk kaarten). Delft: Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicorum Internationalis, Delftse Universitaire Pers; 1990.

Voet, H. A. Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen. Capelle aan den IJssel: Drukkerij Typco; 1979.

Waller Zeper, S. A. Jan van Henegouwen, heer van Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff; 1914.

Waller Zeper, S. A. en Hoop, Th. à Th. van der. Het gemeentewapen van Schoonhoven. De Nederlandsche Leeuw. 1932 Dec.

—. Nogmaals het wapen van Schoonhoven. De Nederlandsche Leeuw. 1933 Jan; kol. 329-332, 372-375.

Willems, Ine. Arto Post Laboro door de jaren heen. Schoonhoven: Eigen uitgave; 1984.

Wit, Bregje de. Schoonhoven in bedrijf. Feis, Bernt en Rutten, Herman, redactie. Alphen aan den Rijn: Canaletto; 2001;(Groene Hart in bedrijf-reeks; v. 7). ISBN: 90 6469 773 6.

Zwart, Jan van der. Het carillon van Schoonhoven. Een onderzoek naar de historie van de stadhuisklokken. Schoonhoven: Historische Vereniging Schoonhoven; 1975.