Ter gelegenheid van het afscheid van Dick Mentink hebben zijn historie-vrienden een “Liber Amicorum Digitalis” samengesteld.

U kunt dit digitale vriendenboek bekijken met deze link »

…en lees de veertien interviews en bijdragen en bekijk de meer dan 150 foto’s.


“… Maar het goede is veel”

Het bruist in Schoonhoven van de historische activiteiten: door personen, door clubs en door ‘instanties’. De ‘Collectie Van Holten’ van Cock bijvoorbeeld, is beroemd in Schoonhoven. Er bestaat een Historisch Ontmoetingspunt en er is een Nederlands Zilvermuseum. Er zijn elke maand historische lezingen. De firma Rikkoert exposeert een verzameling ‘Schoonhovens zilver’ over de periode 1600-1950. Het stadsbestuur wees 100 ‘gemeentelijke monumenten’ aan en eerder benoemde de rijksoverheid al 165 Rijksmonumenten. Het magazine ‘Het Leven in Schoonhoven’ zag twaalf maal het licht, plus een gelijknamig boek. Meer dan twintig mensen in de stad en enkelen daarbuiten ontvingen de Jan van Beaumont-penning als blijk van waardering voor zijn, haar of hun Schoonhovens historisch werk en onderzoek.

Soms lopen die ‘geschiedenis-projecten’ onder auspiciën van de Historische Vereniging Schoonhoven, maar veelal niet. Zeker is wel dat alle projecten meestal gewoon goed gaan. Dat kan eigenlijk alleen maar omdat er een goed historisch klimaat heerst in de stad. Aan ‘klimaatverbetering’ heeft de HVS de afgelopen 10 jaar een sterke bijdrage geleverd. De HVS telt meer leden dan ooit en er zijn diverse websites en Facebook-pagina’s over de historie van Schoonhoven. Er is meer politiek begrip en waardering ontstaan. Maar bovenal is een zeer waardevolle juridische politiek-bestuurlijke inbedding van de ’historische waarden’ tot stand gekomen.

In de afgelopen 10 jaar is tijdens het voorzitterschap van Dick Mentink die ‘klimaatverbetering’ en juridische inbedding voelbaar en zichtbaar geworden. Meer begrip, beter overleg en mooier resultaat op historisch gebied. Helaas niet altijd, het ging ook wel eens mis. De Willem de Zwijger is weg en Hooijkaas is nog een drassig gapend gat. Maar tel je zegeningen luidt een gezegde. En volgens de familiaire lijfspreuk van Mentink geldt daarbij “niet het vele is goed, maar het goede is veel”.

Geen wonder dat vele ‘projectmanagers’ bereid waren hun ‘goede’ Schoonhovense historie-project uit de periode 2005-2015 nog eens uit de doeken te doen in een serie interviews. Dan zie je dat het ‘veel’ is in Schoonhoven. De beschrijvingen zijn als een ‘Liber Amicorum’ in digitale vorm bijeengebracht door historie-vrienden van Dick Mentink. Als herinnering aan een 10-jarig voorzitterschap van hét ‘klimaat verbeterende’ instituut voor geschiedenis in de stad Schoonhoven.

René Kappers, voorzitter HVS