150 jaar Gilde St.Eloy alias de Nijverheidsvereeniging: feest in 2012!

Rene Kappers

Het komt niet veel voor dat verenigingen hun 150-jarig bestaan gaan vieren. Schoonhoven heeft zo’n vereniging: het Schoonhovens Goud- en Zilversmidsgilde St.Eloy. Aan devooravond van dit bijzondere jubileum kijken we alvast terug naar de oprichting en naar een aantal belangrijke bijdragen van de verenigde goud- en zilversmeden aan de ontwikkeling van Schoonhoven tot zilverstad. Ook de overgang naar het huidige Schoonhovense Goud- en Zilversmidsgilde St.Eloy komt hier aan bod.

Deze vereniging met zijn lange naam en ‘dubbele e’ is de eerste gedaante van het huidige Gilde St.Eloy. De vereniging werd waarschijnlijk op 18 maart 1862 opgericht. In het eerste kwartaal van dat jaar betaalden 43 zelfstandige goud- en zilversmeden hun eerste contributie. 2 De oudste presentielijst, die van de ledenvergadering op 12 juli 1862, vermeldde 20 aanwezige leden: grote zowel als kleine bedrijven van die tijd. Lees hier het verhaal [PDF] »