Het Gouden Hooft: Historische Vereniging restaureert uniek kunstwerk

PERSBERICHT 15 oktober 2005

Het Gouden Hooft: Historische Vereniging restaureert uniek kunstwerk.

Na zorgvuldige restauratie door de Historische Vereniging zal de Schoonhovense bevolking weer kunnen genieten van het originele ‘Gouden Hooft’. Tijdens de opening van Open Monumentendag op 10 september, zal de burgemeester van Schoonhoven, mevrouw Wassenberg-Welp het gerestaureerde Gouden Hooft onthullen in het Goud- Zilver en Klokkenmuseum. Het Gouden Hoofd is een, waarschijnlijk Hollands laat 16e eeuws kunstwerk.

Het Gouden Hoofd sierde eeuwenlang het gelijknamige huis aan de Tol 9 te Schoonhoven. Als huis werd Het Gouden Hooft al genoemd in 1449. Het werd daarna bijna twee eeuwen bewoond door baljuws, vroedschappen en burgemeesters van Schoonhoven. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft de toenmalige eigenaar van het huis, wijlen de heer A.G.H. Ponsioen, de voorgevel grondig laten restaureren. Het door weersinvloeden danig aangetaste Gouden Hoofd werd van de gevel gehaald en vervangen door een replica die vandaag de dag nog altijd het huis siert.

Na het overlijden van de heer Ponsioen bleek hij het Gouden hoofd, alias ‘de Petruskop’ bij testament vermaakt te hebben aan de Historische Vereniging Schoonhoven. Restauratie bleek een moeilijke zaak. De kop is van gebakken klei en werd gebarsten en met veel ontbrekende en losse stukken van haar sokkel gehaald. De inzichten over restauratie en conserveren lopen in die vakwereld nogal uiteen en veranderen in de loop der tijd regelmatig. Wat nu als goed ervaren wordt is morgen achterhaald en wordt als slecht betiteld.
Na langdurig overleg en onderzoek is besloten de kop in de staat waarin hij verkeerde te consolideren. Dit betekent dat verdere verwording niet meer mogelijk is maar ook dat er geen wezensvreemde elementen worden toegevoegd. Bovendien moest de consolidatie ‘omkeerbaar’ zijn teneinde in de toekomst in te kunnen spelen op nieuwe kennis en ontwikkelingen. Dit betekent ook dat het origineel aanwezige bladgoud niet opnieuw is aangebracht. De Schoonhovense beeldhouwer, Jan van Ipenburg, voerde de restauratie uit.

De Historische Vereniging Schoonhoven beschikt (nog) niet over een eigen expositie ruimte en is dan ook blij dat het Goud- Zilver- en Klokkenmuseum bereid gevonden is de kop in bruikleen te aanvaarden en te exposeren in het museum waar iedereen dit 17e eeuwse kunstwerk uit Schoonhoven weer kan bewonderen.

Einde persbericht