17 mei 2016 – Ad de Vaal: Sigarenmakers van Schoonhoven

HOP-lezing: “Sigarenmakers van Schoonhoven ”
Door: Ad de Vaal
Dinsdag 17 mei 2016 van 19:00 tot 20:30 uur
HOP Spoorstraat 3A, Schoonhoven
Toegang gratis. Graag van tevoren aanmelden, telefonisch 0182-385406, aan de balie van de bibliotheek of per e-mail info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Een Vergeten Beroepsgroep

Schoonhovenaren hebben in de loop der eeuwen op vele manieren hun brood verdiend. De zilversmeden hebben Schoonhoven bekend gemaakt als de Zilverstad van Nederland.
Aan het begin van de 20e eeuw was zelfs 40% van de beroepsbevolking van Schoonhoven direct betrokken bij de goud– en zilvernijverheid. Minder bekend is een andere beroep uit waarmee in de zelfde periode een groot deel van de beroepsbevolking van Schoonhoven het brood verdiende. Volgens de Beschrijving van Handel en Nijverheid uitgegeven in 1912 behoorde Schoonhoven in 1906 tot de grotere centra van de Sigaren en Tabaksnijverheid.

Bijna een eeuw lang zijn sigarenmakers in Schoonhoven actief geweest. In veel Schoonhovense families komt wel een vader, grootvader of overgrootvader of ander familielid voor die gewerkt heeft als sigarenmaker. Behalve een foto in het boekje ‘Schoonhoven in oude ansichten’ samen gesteld door Piet Muilwijk met het onderschrift: “De sigarenindustrie heeft in Schoonhoven een belangrijke plaats ingenomen. Een foto van het personeel van sigarenfabriek J.W. Valk & Zonen.”, is er in de publicaties over Schoonhoven geen aandacht voor deze, voor de stad toch wel belangrijke beroepsgroep. De korte lezing is een eerste verkenning van wat genoemd wordt de sigarenindustrie in Schoonhoven.
Wanneer waren de eerste sigarenmakers actief in Schoonhoven? Was de fabriek van Valk de enige in Schoonhoven of waren er meer? Was er alleen productie voor de lokale markt?
Welke sigarenmerken werden in Schoonhoven geproduceerd? Waarom is er geen sigarenfabriek meer in Schoonhoven? Veel vragen en veel kan nog niet worden beantwoord.
Verder onderzoek is nodig. Door met deze lezing ruchtbaarheid te geven aan het onderzoek, hoop ik meer feiten boven water te krijgen.